Luận văn Độ đo và tích phân trên trường số P-Adic

MỤC LỤC

BẢNG KÝ HIỆU.1

LỜI NÓI ĐẦU .2

CHƢƠNG 1: XÂY DỰNG TRƢỜNG SỐ P - ADIC .3

1.1. Các khái niệm cơ bản.3

1.2. Xây dựng trƣờng số p-adic. .6

1.3. Biểu diễn p-adic của số α trong Qp. .9

1.4. Bổ đề Hensel.11

1.5. Tính chất tô pô của Qp. .16

CHƢƠNG 2: PHÂN PHỐI P-ADIC.25

2.1. Hàm hằng địa phƣơng.25

2.2. Phân phối p-adic. .27

2.3. Một số phân phối p-adic thƣờng dùng. .31

2.4. Phân phối Bernoulli. .34

CHƢƠNG 3: ĐỘ ĐO VÀ TÍCH PHÂN TRÊN TRƢỜNG SỐ P-ADIC.39

3.1. Khái niệm về độ đo và tích phân trong Qp.39

3.2. Mở rộng khái niệm tích phân.47

3.3. Độ đo và tích phân Bernoulli. .52

TÀI LIỆU THAM KHẢO .61

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY