Luận văn Định lý minimax và một số ứng dụng trong nghiên cứu sự tồn tại nghiệm của bài toán biên

MỤC LỤC

Trang

Trang phụ bìa .Error! Bookmark not defined.

LỜI CẢM ƠN . 3

MỤC LỤC. 4

CÁC KÝ HIỆU . 5

MỞ ĐẦU. 6

CHƯƠNG 0 : CÁC ĐỊNH NGHĨA. . 8

0.1 TÔPÔ YẾU. 8

0.2 ÁNH XẠ LIPSCHITZ . 9

0.3 BẤT ĐẲNG THỨC HOLDER. 9

0.4 ĐIỀU KIỆN PALAIS-SMALE . 9

0.5 SỰ KHẢ VI CỦA PHIẾM HÀM . 11

0.6 KHÔNG GIAN HÀM.13

CHƯƠNG 1 : ĐỊNH LÝ MINIMAX. . 20

1.1 ĐỊNH LÝ ĐƯỜNG ĐÈO .20

1.2 NGUYÊN LÝ MINIMAX TỔNG QUÁT. 24

CHƯƠNG 2 : MỘT SỐ ỨNG DỤNG. 31

2.1 BÀI TOÁN DIRICHLET NỬA TUYẾN TÍNH . 32

2.2 TỚI HẠN PHI TUYẾN .35

2.3 BÀI TOÁN DIRICHLET NỬA TUYẾN TÍNH . 41

KẾT LUẬN.48

TÀI LIỆU THAM KHẢO.49

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY