Luận văn Định lượng thiếc trong không khí bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử không ngọn lửa (GF-AAS)

MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN .2

1.1. Thiếc và ứng dụng 2

1.2. Tính chất vật lí và hóa học của Thiếc 3

1.2.1. Tính chất vật lí 3

1.2.2. Tính chất hóa học 4

1.3. Nguồn phát thải thiếc vào môi trường 5

1.4. Sự vận chuyển của Thiếc trong môi trường 5

1.5. Độc tính và cơ chế gây độc 7

1.6. Một số phương pháp phân tích thiếc 8

1.6.1. Phương pháp phân tích hóa học 8

1.6.2. Phương pháp phân tích công cụ 9

CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 15

2.1. Đối tượng, mục tiêu và phương pháp nghiên cứu 15

2.2. Nội dung nghiên cứu 15

2.3. Dụng cụ lấy mẫu, bảo quản mẫu 16

2.4. Quy trình xử lí mẫu 17

2.5. Nguyên tắc phép đo quang phổ hấp thụ nguyên tử không ngọn lửa 17

2.6. Hệ trang thiết bị của phép đo AAS không ngọn lửa 18

2.7. Dụng cụ và hóa chất 20

2.7.1. Dụng cụ 20

2.7.2. Hóa chất 20

CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 21

3.1 Tối ưu hóa điều kiện xác đinh Sn bằng phương pháp GF- AAS 21

3.1.1. Khảo sát chọn vạch đo phổ 21

3.1.2. Khảo sát cường độ dòng đèn catot rỗng (HCL) 22

3.1.3. Khảo sát độ rộng khe đo 22

3.2. Khảo sát ảnh hưởng các yếu tố ảnh hưởng của phép đo Sn 23

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY