Luận văn Định lý thác triển hartogs đối với các ánh xạ chỉnh hình tách biến

MỤC LỤCTrangTrang phụ bìa . 1Mục lục . 2Mở đầu . 3Chương 1. Kiến thức chuẩn bị . 61.1. Đa tạp phức . 61.2. Hàm đa điều hoà dưới, tập đa cực, đa chính quy địa phương . 71.3. Tính chất thác triển Hartogs . 91.4. Lý thuyết Poletsky về các đĩa và định lý của Rosay trên các đĩa chỉnh hình . 101.5. Độ đo đa điều hoà dưới và chỉnh hình tách . 121.6. Ba định lý tính duy nhất và định lý hai hằng số . 18Chương 2. Định lý thác triển Hartogs đối với các ánh xạ chỉnh hình tách biến . 222.1. Mở đầu . 222.2. Các kết quả chính . 232.3. Phần 1 của chứng minh định lý A . 242.4. Phần 2 của chứng minh định lý A . 312.5. Phần 3 của chứng minh định lý A . 352.6. Phần 4: Chứng minh định lý A trong trường hợp tổng quát . 44Kết luận chung . 53Tài liệu tham khảo . 54

MỤC LỤC

Trang

Trang phụ bìa . 1

Mục lục . 2

Mở đầu . 3

Chương 1. Kiến thức chuẩn bị . 6

1.1. Đa tạp phức . 6

1.2. Hàm đa điều hoà dưới, tập đa cực, đa chính quy địa phương . 7

1.3. Tính chất thác triển Hartogs . 9

1.4. Lý thuyết Poletsky về các đĩa và định lý của Rosay trên các đĩa chỉnh hình . 10

1.5. Độ đo đa điều hoà dưới và chỉnh hình tách . 12

1.6. Ba định lý tính duy nhất và định lý hai hằng số . 18

Chương 2. Định lý thác triển Hartogs đối với các ánh xạ chỉnh hình tách biến . 22

2.1. Mở đầu . 22

2.2. Các kết quả chính . 23

2.3. Phần 1 của chứng minh định lý A . 24

2.4. Phần 2 của chứng minh định lý A . 31

2.5. Phần 3 của chứng minh định lý A . 35

2.6. Phần 4: Chứng minh định lý A trong trường hợp tổng quát . 44

Kết luận chung . 53

Tài liệu tham khảo . 54

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY