Luận văn Định hướng sử dụng lao động ở các khu công nghiệp tỉnh Vĩnh long thời kỳ công nghiệp hóa - Hiện đại hóa

MỤC LỤC

Trang phụ bìa

Lời cảm ơn

Mục lục.1

Danh mục các chữ viết tắt.3

Danh mục các bảng số liệu.4

Danh mục các biểu đồ .5

Danh mục các hình, bản đồ .6

PHẦN MỞ ĐẦU.7

1 Lí do chọn đề tài.7

2 Mục tiêu và nhiệm vụ.8

3 Phạm vi nghiên cứu.9

4 Những công trình nghiên cứu có liên quan.9

5 Hệ quan điểm và phương pháp nghiên cứu.10

PHẦN NỘI DUNG.14

Chương 1 : CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ LAO ĐỘNG VÀ SỬ

DỤNG LAO ĐỘNG TRONG QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP HÓA - HIỆN

ĐẠI HÓA .14

1.1 Nguồn lao động .14

1.1.1 Quan niệm về nguồn lao động.14

1.1.2 Cơ cấu lao động .17

1.1.3 Nội dung phát triển nguồn nhân lực .19

1.1.4 Hệ thống các chỉ tiêu đánh giá chất lượng nguồn lao động.21

1.1.5 Vai trò của nguồn nhân lực.24

1.2 Quan niệm về sử dụng lao động.28

1.2.1 Sử dụng lao động theo ngành nghề.28

1.2.2 Sử dụng lao động theo thành phần kinh tế .29

1.3 Công nghiệp hóa- hiện đại hóa.30

1.3.1 Khái niệm.30

1.3.2 Về các chỉ tiêu đánh giá việc phát triển nguồn nhân lực đáp ứng thời kì CNHHĐH.31

1.4 Những nhân tố ảnh hưởng đến nguồn lao động và sử dụng lao động .32

1.4.1 Vị trí địa lý.32

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY