Luận văn Định hướng phát triển các khu công nghiệp huyện Nhơn Trạch tỉnh Đồng Nai trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá

Nan giải nhất ởNhơn Trạch hiện nay là vấn đềthoát nước. Nhiều KCN và khu dân cưhiện chưa có hệthống thoát nước.Theo báo cáo của UBND huyện Nhơn Trạch, quy hoạch tổng thểhệthống thoát nước và xửlý nước thải của đô thịNhơn Trạch hiện đang chờ được phê duyệt, riêng báo cáo đầu tưxây dựng công trình vẫn đang trong giai đoạn. tiến hành lập cho toàn hệthống đểkêu gọi vốn đầu tưODA. Đểgiải quyết vấn đềthoát nước thải, Nhơn Trạch đang triển khai 4 dựán, đó là dựán tuyến thoát nước dải cây xanh ởKCN Nhơn Trạch 1, dựán thoát nước đường 25C, dựán nạo vét tạm kênh thoát nước cuối đường số2 và dựán tuyến thoát nước đường số2 thuộc KCN Nhơn Trạch 3 từtrung tâm huyện đến hương lộ19. Nhưng đến nay, việc triển khai các dựán này đang gặp khó khăn do tình trạng nước thải của một sốKCN có hệthống đấu nối với đường thoát nước ra tới rạch Bà Ký gây ô nhiễm môi trường nặng nềcho khu vực này

Nan giải nhất ởNhơn Trạch hiện nay là vấn đềthoát nước. Nhiều KCN và khu

dân cưhiện chưa có hệthống thoát nước.Theo báo cáo của UBND huyện Nhơn

Trạch, quy hoạch tổng thểhệthống thoát nước và xửlý nước thải của đô thịNhơn

Trạch hiện đang chờ được phê duyệt, riêng báo cáo đầu tưxây dựng công trình vẫn

đang trong giai đoạn. tiến hành lập cho toàn hệthống đểkêu gọi vốn đầu tưODA.

Đểgiải quyết vấn đềthoát nước thải, Nhơn Trạch đang triển khai 4 dựán, đó là dự

án tuyến thoát nước dải cây xanh ởKCN Nhơn Trạch 1, dựán thoát nước đường

25C, dựán nạo vét tạm kênh thoát nước cuối đường số2 và dựán tuyến thoát nước

đường số2 thuộc KCN Nhơn Trạch 3 từtrung tâm huyện đến hương lộ19. Nhưng

đến nay, việc triển khai các dựán này đang gặp khó khăn do tình trạng nước thải

của một sốKCN có hệthống đấu nối với đường thoát nước ra tới rạch Bà Ký gây ô

nhiễm môi trường nặng nềcho khu vực này

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY