Luận văn Định hướng phát triển các điểm, tuyến du lịch sinh thái của tỉnh Nghệ An

MỤC LỤC

Trang phụ bìa

Lời cam đoan

Lời cảm ơn

Mục lục

Danh mục các chữ viết tắt

Danh mục các bảng

Danh mục các biểu đồ

Danh mục các hình

MỞ ĐẦU .1

1. Tính cấp thiết của đề tài .1

2. Mục tiêu, nhiệm vụ và giới hạn của đề tài .2

3. Lịch sử nghiên cứu đề tài .3

4. Quan điểm và phương pháp nghiên cứu .5

5. Đóng góp của đề tài.8

6. Cấu trúc đề tài .8

Chương 1: CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ ĐIỂM, TUYẾN DU LỊCH SINH THÁI .9

1.1. Tổng quan các vần đề cơ bản liên quan .9

1.1.1. Khái niệm du lịch .9

1.1.2. Điểm, tuyến du lịch .10

1.1.3. Du lịch sinh thái.11

1.1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển các điểm, tuyến

du lịch sinh thái .20

1.2. Phương pháp đánh giá các điểm, tuyến DLST .23

1.2.1. Đánh giá điểm DLST .23

1.2.2. Đánh giá tuyến DLST .32

1.3. Tình hình và xu hướng phát triển DLST trên thế giới và Việt Nam.34

1.3.1. Tình hình và xu hướng phát triển DLST trên thế giới .34

1.3.2. Tình hình và xu hướng phát triển DLST ở Việt Nam.37Chương 2: TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN CÁC ĐIỂM, TUYẾN DU LỊCH SINH

THÁI TỈNH NGHỆ AN.39

2.1. Khái quát đặc điểm địa lý tỉnh Nghệ An có liên quan đến phát triển các điểm,

tuyến du lịch sinh thái .39

2.1.1. Vị trí địa lý .39

2.1.2. Điều kiện tự nhiên.40

2.1.3. Đặc điểm kinh tế - văn hóa – xã hội .43

2.2. Tiềm năng phát triển các điểm, tuyến DLST ở Nghệ An .47

2.2.1. Các loại tài nguyên DLST ở Nghệ An.47

2.2.2. Các điểm du lịch sinh thái chủ yếu ở Nghệ An .70

2.2.3. Các tuyến DLST chủ yếu ở Nghệ An .80

2.3. Đánh giá các điểm, tuyến DLST ở Nghệ An .81

2.3.1.Đánh giá điểm DLST .81

2.3.2. Đánh giá các tuyến DLST tỉnh Nghệ An .85

2.4. Nhận định chung về tiềm năng phát triển các điểm, tuyến DLST ở Nghệ An.86

2.4.1. Thuận lợi .86

2.4.2. Khó khăn .87

2.5. Hiện trạng phát triển DLST của tỉnh Nghệ An .87

2.5.1. Khách du lịch và doanh thu từ du lịch .87

2.5.2. Tổ chức các loại hình DLST ở Nghệ An .91

2.5.3. Tổ chức, kinh doanh, khai thác các điểm, tuyến DLST.93

2.5.4. Hiện trạng CSHT và CSVCKT phục vụ DLST .98

2.5.5. Đánh giá chung về hiện trạng phát triển DLST tỉnh Nghệ An .99

Chương 3: ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÁC ĐIỂM, TUYẾN DU LỊCH

SINH THÁI Ở NGHỆ AN ĐẾN NĂM 2020.101

3.1. Căn cứ xây dựng định hướng phát triển các điểm, tuyến DLST ở Nghệ An

đến năm 2020 .1013.1.1. Quan điểm và mục tiêu phát triển du lịch tỉnh Nghệ An đến năm 2020.101

3.1.2. Quan điểm và mục tiêu phát triển DLST ở Nghệ An đến năm 2020.104

3.1.3. Các dự án đầu tư phát triển du lịch sinh thái ở Nghệ An.105

3.2. Định hướng phát triển các điểm, tuyến DLST tỉnh Nghệ An đến năm 2020.106

3.2.1. Định hướng bảo tồn tài nguyên DLST.106

3.2.2. Định hướng phát triển các điểm DLST.107

3.2.3. Định hướng phát triển các tuyến DLST.112

3.3. Giải pháp thực hiện .116

3.3.1. Nhóm giải pháp về chính sách và quản lý .116

3.3.2. Nhóm giải pháp về đầu tư .118

3.3.3. Nhóm giải pháp về đào tạo nguồn nhân lực.121

3.3.4. Nhóm giải pháp về môi trường .122

3.3.5. Nhóm giải pháp về xã hội .124

3.3.6. Nhóm giải pháp về tuyên truyền, quảng bá DLST .124

KẾT LUẬN .126

TÀI LIỆU THAM KHẢO .128

PHỤ LỤC

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY