Luận văn Định hướng phát triển bền vững các khu công nghiệp huyện Đức Hòa (tỉnh Long An) thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa

MỤC LỤC

Trang phụ bìa

Lời cảm ơn

Mục lục

Danh mục các chữ viết tắt

Danh mục các bảng

Danh mục các hình

MỞ ĐẦU.1

Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP

.9

1.1. Một số khái niệm.9

1.1.1. Công nghiệp.9

1.1.3. Phát triển bền vững.14

1.1.4. Phát triển khu công nghiệp bền vững .16

1.1.5. Công nghiệp hóa và hiện đại hóa.19

1.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến KCN.23

1.2.1. Nhóm yếu tố bên trong .23

1.2.2. Nhóm yếu tố bên ngoài.26

1.3. Vai trò của KCN.27

1.4. Cơ sở thực tiễn.28

1.4.1. Kinh nghiệm của một số quốc gia công nghiệp ở Châu Á .28

1.4.2. Sự phát triển khu công nghiệp ở Việt Nam .31

1.4.3. Sự phát triển khu công nghiệp ở Đông Nam Bộ .34

1.4.4. Sự phát triển khu công nghiệp ở Long An.35

Chương 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CÁC KHU CÔNG NGHIỆP Ở

ĐỨC HÒA (LONG AN).37

2.1. Khái quát về huyện Đức Hòa .37

2.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển KCN huyện Đức Hòa tỉnh Long An. 38

2.2.1. Vị trí địa lý.38

2.2.2. Các nhân tố tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên.41

2.2.3. Các nhân tố kinh tế - xã hội .51

2.3. Thực trạng phát triển các KCN huyện Đức Hòa tỉnh Long An. .61

2.3.1. Tổng quát về tình hình phát triển kinh tế của huyện Đức Hòa.63

2.3.2. Tình hình phát triển các KCN.66

2.3.3. Tỉ lệ lắp đầy của các khu công nghiệp huyện Đức Hòa .70

2.3.4. Thực trạng hoạt động của các khu công nghiệp .72

2.3.5. Doanh thu của các KCN .85

2.3.6. Sử dụng lao động trong các khu công nghiệp .88

2.4. Đánh giá chung về hoạt động của các KCN.91

2.4.1. Những thành tựu .91

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY