Luận văn Định hướng giá trị nghề cảnh sát của học viên trường trung cấp cảnh sát nhân dân vi

MỞ ĐẦU . 1

CHưƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN ĐỊNH HưỚNG GIÁ TRỊ NGHỀ,

ĐỊNH HưỚNG GIÁ TRỊ NGHỀ CẢNH SÁT . 5

1.1. Tổng quan lịch sử nghiên cứu . 5

1.1.1. Các công trình nghiên cứu ở nước ngoài 5

1.1.2. Các công trình nghiên cứu ở trong nước . 8

1.2. Lý luận về định hướng giá trị nghề cảnh sát . 10

1.2.1. Nghề . 10

1.2.2. Giá trị 10

1.2.3. Định hướng giá trị . 19

1.2.4. Định hướng giá trị nghề cảnh sát 21

1.3. Định hướng giá trị nghề cảnh sát của học viên trường Trung cấp

Cảnh Sát Nhân Dân VI . 30

1.3.1. Học viên . 30

1.3.2. Định hướng giá trị nghề cảnh sát của học viên trường trung

cấp Cảnh sát Nhân dân VI 31

1.4. Biểu hiện định hướng giá trị nghề cảnh sát của học viên trường

trung cấp CSND VI . 33

1.4.1. Định hướng giá trị đối với người vi phạm pháp luật . 33

1.4.2. Định hướng giá trị nghề cảnh sát của học viên trường trung cấp

Cảnh sát Nhân dân VI được biểu hiện qua quan hệ với đồng nghiệp . 35

1.4.3. Định hướng giá trị nghề cảnh sát của học viên trường trung

cấp Cảnh sát Nhân dân VI được biểu hiện trong quan hệ với bản thân . 36

1.5. Các yếu tố tác động đến định hướng giá trị nghề cảnh sát của học

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY