Luận văn Định hướng bảo tồn tài nguyên du lịch nhân văn ở tỉnh Bình Dương phục vụ du lịch

MỤC LỤC

Trang phụ bìa

Lời cam đoan

Lời cảm ơn

Mục lục

Danh mục các từ viết tắt

Danh mục bảng số liệu

Danh mục biểu đồ và bản đồ

MỞ ĐẦU .1

1. Tính cấp thiết, ý nghĩa lý luận và thực tiễn của đề tài .1

2. Mục tiêu của đề tài .3

3. Nhiệm vụ của đề tài.3

4. Nội dung và phạm vi nghiên cứu nghiên cứu .3

5. Lịch sử nghiên cứu.3

6. Quan điểm và phương pháp nghiên cứu .5

7. Cấu trúc của đề tài.8

Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ DU LỊCH VÀ TÀI

NGUYÊN DU LỊCH .9

1.1. Khái niệm về du lịch .9

1.2. Tài nguyên du lịch.10

1.2.1. Quan niệm về tài nguyên du lịch .10

1.2.2. Tài nguyên du lịch nhân văn.11

1.3. Các vấn đề về du lịch bền vững .16

1.3.1. Khái niệm chung .16

1.3.2. Những nguyên tắc của du lịch bền vững .17

1.4. Các vấn đề về bảo tồn trong du lịch.18

1.4.1. Ở Việt Nam .18

1.4.2. Trên thế giới.19

Chương 2. HIỆN TRẠNG KHAI THÁC TÀI NGUYÊN DU LỊCH NHÂN

VĂN Ở BÌNH DƯƠNG.28

2.1. Khái quát về tỉnh Bình Dương .28

2.1.1. Điều kiện tự nhiên.28

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY