Luận văn Điều tra thành phần loài cây bóng mát và cây cảnh ở thành phố Pakse - Tỉnh champasak - Lào

LỜI CAM ĐOAN . 1

MỤC LỤC . 2

MỞ ĐẦU. 4

1. Lý do chọn đề tài .4

2. Mục tiêu nghiên cứu.4

3. Nội dung nghiên cứu .4

4. Giới hạn đề tài .5

5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài. .5

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN. 6

1.1. Tổng quan công trình nghiên cứu về cây xanh và cây cảnh .6

1.1.1. Trên thế giới .6

1.1.2. Ở Lào.6

1.2. Tổng quan về thành phố Pakse .7

1.2.1. Vị trí địa lý .7

1.2.2. Khí hậu .7

1.2.3. Lượng mưa .7

1.2.4. Cây xanh ở thành phố Pakse .8

CHƯƠNG 2: ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 10

2.1. Địa điểm nghiên cứu .10

2.2. Phương pháp nghiên cứu.11

2.2.1. Phương pháp thu thập dẫn liệu.11

2.2.2. Phương pháp khảo sát thực địa, thu mẫu [6].11

2.2.3. Phương pháp xử lý mẫu và làm tiêu bản [6] .11

2.2.4. Xác định tên khoa học của các mẫu thực vật .12

CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN . 13

3.1. Thành phần loài cây bóng mát và cây cảnh ở thành phố Pakse.13

3.2. Hiện trạng cây bóng mát và cây cảnh ở thành phố Pakse.29

3.2.1. Cây đường phố .29

3.2.2. Cây xanh công viên .33

3.2.3. Cây xanh trong các khuôn viên.33

3.2.4. Cây xanh trong nhà dân ở ven đường phố .34

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY