Luận văn Điều kiện và giải pháp phát triển đội ngũ giáo viên ở trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt, tỉnh Kiên Giang góp phần nâng cao chất lượng giáo dục học sinh

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài. 1

2. Mục đích nghiên cứu . 3

3. Đối tượng và khách thể nghiên cứu . 3

4. Giả thuyết khoa học . 3

5. Nhiệm vụ nghiên cứu . 4

6. Phương pháp nghiên cứu . 5

7. Giới hạn đề tài. 7

8. Cái mới của đề tài . 8

Chương I

CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐIỀU KIỆN VÀ GIẢI PHÁP

PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN

1.1. Lịch sử nghiên cứu vấn đề. 9

1.2. Cơ sở lý luận . 16

1.2.1. Một số khái niệm. 16

1.2.1.1. Điều kiện . 16

1.2.1.2. Giải pháp. 18

1.2.1.3. Phát triển. 18

1.2.1.4. Chất lượng. 19

1.2.2. Một số văn bản của lãnh đạo các cấp từ Trung ương đến địa phương

liên quan đến đề tài . 21

1.2.2.1. Tư tưởng Hồ Chí Minh nói về vai trò và nhiệm vụ của giáo viên. 21

1.2.2.2. Quan điểm của Đảng và Nhà nước . 23

1.2.3. Những vấn đề lý luận về phát triển đội ngũ giáo viên . 26

1.2.4. Những vấn đề lý luận về chất lượng giáo dục, tầm quan trọng của

chất lượng giáo dục trong nhà trường . 34

1.2.5. Những vấn đề lý luận về điều kiện đảm bảo cho phát triển chất

lượng nhà trường. . 38Chương II

ĐIỀU KIỆN VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN

TRƯỜNG THPT CHUYÊN HUỲNH MẪN ĐẠT TỈNH KIÊN GIANG

2.1. Sơ lược về điều kiện và giải pháp phát triển đội ngũ giáo viên ở một số

trường THPT Chuyên tiêu biểu khu vực ĐBSCL. . 43

2.1.1. Trường THPT Chuyên Thoại Ngọc Hầu, Tỉnh An Giang. 43

2.1.1.1. Vài nét về trường THPT Chuyên Thoại Ngọc Hầu. 43

2.1.1.2. Điều kiện về cơ sở vật chất . 43

2.1.1.3. Điều kiện đội ngũ cán bộ giáo viên, học sinh nhà trường . 43

2.1.1.4. Một số biện pháp về công tác tuyển chọn bố trí sử dụng,

bồi dưỡng đội ngũ giáo viên của nhà trường. . 45

2.1.2. Trường THPT Chuyên Tiền Giang, tỉnh Tiền Giang. 45

2.1.2.1. Vài nét về trường Chuyên Tiền Giang. 45

2.1.2.2. Điều kiện về cơ sở vật chất . 46

2.1.2.3. Điều kiện đội ngũ cán bộ giáo viên ,học sinh nhà trường . 46

2.1.2.4. Một số biện pháp về công tác tuyển chọn bố trí sử dụng, bồi

dưỡng đội ngũ giáo viên của nhà trường. 47

2.1.3. Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng, TP Cần Thơ . 48

2.1.3.1. Vài nét về trường chuyên Lý Tự Trọng. 48

2.1.3.2. Điều kiện về cơ sở vật chất . 48

2.1.3.3. Điều kiện đội ngũ cán bộ giáo viên, học sinh nhà trường . 48

2.1.3.4. Một số biện pháp về công tác tuyển chọn bố trí sử dụng, bồi

dưỡng đội ngũ giáo viên của nhà trường. 50

2.2. Điều kiện và giải pháp phát triển đội ngũ giáo viên trường THP

chuyên Huỳnh Mẫn Đạt, tỉnh Kiên Giang từ năm học 1998 – 1999 đến

năm học 2004 – 2005. 51

2.2.1. Điều kiện. 51

2.2.1.1. Điều kiện về kinh tế – xã hội – giáo dục của địa phương . 51

2.2.1.2. Quá trình thành lập trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt. 54

2.2.1.3. Điều kiện về cơ sở vật chất từ năm học 1998 – 1999 . 552.2.1.4. Điều kiện về đội ngũ giáo viên. 56

2.2.1.5. Điều kiện tuyển chọn giáo viên . 57

2.2.1.6. Điều kiện về học sinh . 58

2.2.2. Những giải pháp đã thực hiện để phát triển chất lượng đội ngũ

giáo viên từ năm học 1998 –1999 đến năm học 2004 –2005. 62

2.2.2.1. Giải pháp nâng cao phẩm chất chính trị , tư tưởng . 62

2.2.2.2. Giải pháp nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ . 69

2.2.2.3. Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý . 77

2.2.2.4. Giải pháp nâng cao đời sống vật chất, tinh thần. 81

2.2.2.5. Giải pháp đẩy mạnh chủ trương xã hội hoá. 85

2.2.3 Hiệu quả của hệ thống các biện pháp phát triển đội ngũ từ năm

học 1998 –1999 đến năm học 2004- 2005. . 89

2.2.3.1. Đối với giáo viên. 89

2.2.3.2. Đối với học sinh. 93

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ. 97

TÀI LIỆU THAM KHẢO. 102

PHỤ LỤC. 108

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY