Luận văn Điều chỉnh chính sách đối ngoại của Philippines và Myanmar trước chiến lược “tái cân bằng” của Mỹ (2009 - 2015)

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT.3

MỞ ĐẦU.4

1. Lý do chọn đề tài.4

2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. .6

3. Tổng quan tình hình nghiên cứu. .6

4. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu .7

5. Phương pháp nghiên cứu. .8

6. Kết cấu của luận văn .8

Chương 1. Chíến lược “tái cân bằng” của Mỹ và tình hình triển khai chiến lược đó ở

Đông Nam Á từ 2009 đến 2015 .10

1. Khái quát về Chiến lược “tái cân bằng” của Mỹ ở châu Á - TBD .10

1.1. Nguyên nhân ra đời .10

1.2. Về mục tiêu .11

1.3. Quá trình chuyển trọng tâm và những nội dung chính của Chiến lược chuyển

trọng tâm sang châu Á - TBD.13

1.4. Tình hình triển khai chiến lược “tái cân bằng” của Mỹ ở Đông Nam Á .16

1.4.1. Mục tiêu chiến lược .16

1.4.2. Biện pháp .17

1.4.3. Tình hình triển khai chiến lược.18

1.5. Tác động của việc triển khai chiến lược “tái cân bằng” đối với hòa bình, ổn

định và phát triển của Đông Nam Á .29

Tiểu kết .34

Chương 2.Điều chỉnh chính sách đối ngoại của Philippines và Myanmar trước chiến

lược “Tái cân bằng” của Mỹ (2009 - 2015).36

2.1. Điều chỉnh chính sách đối ngoại của Philippines.36

2.1.1. Khái quát về chính sách đối ngoại của Philippines trước năm 2009.36

2.1.2. Điều chỉnh chính sách đối ngoại mới của Philippines dưới tác động của việc triển

khai chiến lược “tái cân bằng” của Mỹ ở Đông Nam Á .37

2.1.2.1. Nhận thức của Philippines về chiến lược tái cân bằng của Mỹ và sự cần thiết

điều chỉnh chính sách đối ngoại .372

2.2. Điều chỉnh chính sách đối ngoại của Myanmar .57

2.2.1. Khái quát về chính sách đối ngoại của Myanmar trước 2009.57

2.2.2. Điều chính sách đối ngoại của Myanmar từ sau 2009 tới nay .58

Tiểu kết .70

Chương 3. Đánh giá về điều chỉnh chính sách đối ngoại của Philippines và Myanmar.72

3.1. So sánh sự điều chỉnh chính sách đối ngoại của Philippines và Myanmar trước

chiến lược “tái cân bằng” của Mỹ .72

3.1.1. Những điểm chung .72

3.1.2. Những điểm riêng của từng nước.76

3.2. Những tác động đối với an ninh, phát triển của khu vực.80

3.2.1. Tác động tới mỗi nước trên .80

3.2.2. Tác động đối với an ninh, ổn định và phát triển ở Đông Nam Á .82

3.2.3. Tác động đối với ASEAN.84

3.3. Tác động của sự điều chỉnh chính sách đối ngoại của Philippines và Myanmar

đối với Việt Nam và khuyến nghị .86

3.3.1. Tác động đối với Việt Nam .86

3.3.3. Một số khuyến nghị về quan hệ của Việt Nam với Philippines và Myanmar.93

Tiểu kết .96

Kết luận.97

PHỤ LỤC.101

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO.115

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY