Luận văn Điểm bất động của ánh xạ đa trị và những kết quả xấp xỉ bất biến

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN .2

MỤC LỤC.3

LỜI MỞ ĐẦU .4

CHƯƠNG I: KIẾN THỨC CƠ SỞ.5

1.1. Không gian mêtric .5

1.2. Không gian định chuẩn với chuẩn p.5

1.3. Ánh xạ đa trị .6

1.4. Ánh xạ co đa trị .6

1.5. Không gian mêtric đầy đủ và lồi theo mêtric .6

1.6. Không gian đối ngẫu.7

1.7. Tập lồi, tập hình sao .7

1.8. Tập có tính chất N .8

1.9. Ánh xạ có tính chất C .8

1.10. Cặp ánh xạ Lipschitz, R – giao hoán.10

1.11. Một số định nghĩa.13

CHƯƠNG II: MỘT SỐ KẾT QUẢ XẤP XỈ BẤT BIẾN VỀ ĐIỂM BẤT ĐỘNG

CỦA CẶP ÁNH XẠ KHÔNG GIÃN .14

2.1. Định lí 2.1.14

2.2. Định lí 2.2.14

2.3. Định lí 2.3.18

2.4. Định lí 2.4.22

2.5. Định lí 2.5.22

2.6. Định lí 2.6.23

CHƯƠNG III: ĐỊNH LÍ ĐIỂM BẤT ĐỘNG CỦA CẶP ÁNH XẠ ĐA TRỊ.25

3.1. Định lí 3.1.25

3.2. Định lí 3.2.31

3.3. Định nghĩa.40

3.4. Định lí 3.3.41

PHẦN KẾT LUẬN .43

TÀI LIỆU THAM KHẢO.44

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY