Luận văn Dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn

Như chúng ta đã biết, qui mô của các NH trong nước lớn lên rất nhanh, khoảng cách giữa các ngân hàngngày càng thu hẹp, không còn sự phân biệt giữa các NHTMNN và NHTMCP cùng với sự xuất hiện của các NH 100% vốn nước ngoài sẽ làm tính chất của thị trường thay đổi cơ bản bởi sự phong phú của sản phẩm, sự đa dạng trong cạnh tranh và sự phức tạp của cấu trúc khách hàng.Chính vì thể, sản phẩm là một trong những yếu tố quan trọng quyết định đến sự thành công trong chiến lược hoạt động nói chung và chiến lược phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ nói riêng. Do đó, SCB phải nhanh chóng triển khai một quy trình phát triển sản phẩm chuyên nghiệp hơn trên cơ sở tiếp tục tận dụng và phát huy điểm mạnh của các sản phẩm tiền gửi, nghiên cứu –phát triển nhiều sản phẩm mới theo đúng định hướng của khách hàng, tránh tình trạng ‘sản phẩm chết’. Đặc biệt, các sản phẩm phải ‘lột tả’ được dấu ấn của SCB trong tâm trí khách hàng.

Như chúng ta đã biết, qui mô của các NH trong nước lớn lên rất nhanh,

khoảng cách giữa các ngân hàngngày càng thu hẹp, không còn sự phân biệt

giữa các NHTMNN và NHTMCP cùng với sự xuất hiện của các NH 100%

vốn nước ngoài sẽ làm tính chất của thị trường thay đổi cơ bản bởi sự phong

phú của sản phẩm, sự đa dạng trong cạnh tranh và sự phức tạp của cấu trúc

khách hàng.Chính vì thể, sản phẩm là một trong những yếu tố quan trọng

quyết định đến sự thành công trong chiến lược hoạt động nói chung và chiến

lược phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ nói riêng. Do đó, SCB phải nhanh

chóng triển khai một quy trình phát triển sản phẩm chuyên nghiệp hơn trên cơ

sở tiếp tục tận dụng và phát huy điểm mạnh của các sản phẩm tiền gửi, nghiên

cứu –phát triển nhiều sản phẩm mới theo đúng định hướng của khách hàng,

tránh tình trạng ‘sản phẩm chết’. Đặc biệt, các sản phẩm phải ‘lột tả’ được

dấu ấn của SCB trong tâm trí khách hàng.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY