Luận văn Di dân ở tỉnh bình dương và những ảnh hưởng của nó đến sự phát triển kinh tế - Xã hội

LỜI CAM ĐOAN . 1

LỜI CẢM ƠN . 2

MỤC LỤC . 3

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT. 6

MỞ ĐẦU. 7

1. Tính cấp thiết của đề tài.7

2. Mục tiêu, nhiệm vụ và phạm vi nghiên cứu đề tài.7

3. Lịch sử nghiên cứu vấn đề di dân.9

4. Hệ thống các quan điểm và phương pháp nghiên cứu.10

5. Những đóng góp chính của đề tài.13

6. Cấu trúc của đề tài.13

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ DI DÂN . 14

1.1. Di dân .14

1.1.1. Khái niệm di dân .14

1.1.2. Đặc trưng của di dân .16

1.1.3. Các yếu tố tác động đến di dân .17

1.1.4. Các nguyên nhân chủ yếu di dân.18

1.2. Phân loại di dân.20

1.2.1. Theo độ dài thời gian cư trú .20

1.2.2. Theo khoảng cách di dân.20

1.2.3. Theo tính pháp lí .22

1.2.4. Theo các hình thức di dân khác.23

1.3. Các lí thuyết giải thích nguyên nhân chủ yếu của di dân .24

1.3.1. Lí thuyết lực hút - lực đẩy.24

1.3.2. Lí thuyết cấu trúc của Lee .25

1.4. Các chỉ tiêu đo lường di dân .26

1.4.1. Số di dân thuần (số dư biến động cơ học: NM) .26

1.4.2. Tổng số di dân (TM) .26

1.4.3. Tỉ suất nhập cư (IMR = In Migration Rate).27

1.4.4. Tỉ suất xuất cư (OMR = Out Migration Rate).27

1.4.5. Tổng tỉ suất di dân (TMR = Total Migration Rate) .28

1.4.6. Tỉ suất di dân thuần (NMR = Net Migration Rate).28

1.5. Các phương pháp đo lường di dân.28

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY