Luận văn Đề xuất một số giải pháp xây dựng thị trường chứng khoán phái sinh ở Việt Nam

Trang phụ bìa .2

Lời cam đoan.3

Danh mục các chữ viết tắt.4

Danh mục các bảng .5

MỞ ĐẦU.9

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH VÀ THỊ

TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH .12

1.1. Tổng quan về thị trường chứng khoán và công cụ phái sinh.12

1.1.1. Tổng quan về thị trường chứng khoán .12

1.1.2. Khái niệm về công cụ tài chính phái sinh .14

1.1.3. Phân loại công cụ phái sinh.16

1.1.4. Ứng dung của chứng khoán phái sinh.21

1.1.5. Thị trường chứng khoán phái sinh .24

1.2. Điều kiện để xây dựng thị trường chứng khoán phái sinh.25

1.2.1. Điều kiện về quy mô của TTCK cơ sơ.25

1.2.2. Điều kiện về pháp lý.26

1.2.3. Điều kiện về thông tin trên thị trường.27

1.2.4. Điều kiện về hạ tầng kỹ thuật.28

1.2.5. Điều kiện về con người .28

1.3. Thị trường chứng khoán phái sinh quốc tế .29

1.3.1. Thị trường chứng khoán phái sinh Mỹ.29

1.3.2. Thị trường chứng khoán phái sinh Hàn Quốc.31

1.3.3. Thị trường chứng khoán phái sinh Singapore .32

1.4. Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.33

CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG VÀ ĐIỀU KIỆN PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG

CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH TẠI VIỆT NAM.38

2.1. Thực trạng thị trường chứng khoán Việt Nam.38

2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển TTCK Việt Nam.38

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY