Luận văn Đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xi măng vicem Hoàng Thạch

LỜI CAM ĐOAN. i

LỜI CẢM ƠN. ii

DANH MỤC BẢNG BIỂU. viii

DANH MỤC SƠ ĐỒ - HÌNH VẼ . x

PHẦN MỞ ĐẦU. xi

Chương 1 - CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ TÀI

SẢN CỐ ĐỊNH TRONG DOANH NGHIỆP. 1

1.1. Khái niệm tài sản cố định. 1

1.1.1 Khái niệm tài sản cố định. 1

1.1.2 Vai trò của tài sản cố định trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

. 3

1.2 Phân loại tài sản cố định trong doanh nghiệp. 4

1.2.1 Phân loại tài sản cố định theo hình thái biểu hiện . 4

1.2.1.1 TSCĐ hữu hình . 4

1.2.1.2 TSCĐ vô hình. 5

1.2.2 Phân loại theo mục đích và tình trạng sử dụng . 6

1.2.2.1 Phân loại theo mục đích sử dụng. 6

1.2.2.2 Phân loại theo tình trạng sử dụng . 6

1.2.2.3 Phân loại tài sản cố định theo nguồn hình thành. 7

1.2.2.4 Phân loại tài sản cố định theo quyền sở hữu. 7

1.3 Ý nghĩa của nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định đối với doanh nghiệp. 8

1.4 Các chỉ tiêu cơ bản đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản cố định trong doanh nghiệp

. 9

1.4.1 Phân tích tình hình trang bị tài sản cố định. 9

1.4.1.1 Phân tích cơ cấu tài sản cố định. 9

1.4.1.2 Tình hình tăng, giảm tài sản cố định . 10

1.4.1.3 Tình hình trang bị kĩ thuật và trang bị tài sản cố định. 11

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY