Luận văn Đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu thuỷ sản của Việt Nam sang thị trường EU

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU 1NỘI DUNG 4Chương 1: Tổng quan chung về ngành thuỷ sản 41.1. Đặc điểm chung về ngành thuỷ sản xuất khẩu 41.1.1. Tận dụng lớn nguồn tài nguyên lãnh thổ quốc gia 41.1.2. Hoạt động xuất khẩu thủy sản mang lại hiệu quả kinh tế cao 41.1.3. Hoạt động sản xuất hàng thủy sản xuất khẩu mang tính chất phức tạp 51.1.4. Ngành thuỷ sản là một ngành nghề sản xuất mang tính chuyên nghiệp hoá 51.1.5. Hàng thuỷ sản là mặt hàng được ưa chuộng và có giá trị xuất khẩu cao 61.2. Vai trò của ngành thủy sản đối với nền kinh tế Việt Nam 61.2.1.Ngành Thuỷ sản là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của quốc gia 61.2.2.Vai trò của ngành thuỷ sản trong việc mở rộng quan hệ thương mại quốc tế 81.2.3.Vai trò của ngành thuỷ sản trong an ninh lương thực quốc gia, tạo việc làm, xoá đói giảm nghèo: 91.3.Những nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động xuất khẩu thuỷ sản 101.3.1. Năng lực sản xuất hàng thuỷ sản của Việt Nam 101.3.1.1. Điều kiện tự nhiên trong việc nuôi trồng và khai thác thuỷ sản 101.3.1.2. Năng lực khai thác, nuôi trồng và chế biến thuỷ sản 131.3.2. Hàng rào kỹ thuật của quốc gia nhập khẩu 171.3.3. Hệ thống luật pháp và chính sách quản lý của nhà nước 181.3.4. Thị hiếu của người tiêu dùng 181.4. Tầm quan trọng của việc đẩy mạnh xuất khẩu hàng thủy sản Việt Nam sang thị trường EU 19Chương 2: Thực trạng xuất khẩu thuỷ sản Việt Nam sang 212.1. Khái quát chung về xuất khẩu thuỷ sản Việt Nam trong thời gian qua 212.1.1.Kim ngạch xuất khẩu thuỷ sản của Việt Nam 212.1.2. Cơ cấu mặt hàng xuất khẩu thuỷ sản 232.1.3. Thị trường xuất khẩu thuỷ sản của Việt Nam 262.2. Tình hình xuất khẩu thuỷ sản của Việt Nam sang thị trường EU hiện nay 282.2.1.Những nét chung về thị trường thuỷ sản EU 282.2.1.1. Tình hình xuất nhập khẩu thủy sản của EU hiện nay 282.2.1.2.Hệ thống tiêu thụ và xu hướng tiêu thụ 312.2.1.3. Một số quy định của EU đối với hoạt động nhập khẩu thủy sản 322.2.2. Tình hình xuất khẩu thuỷ sản của Việt Nam sang EU hiện nay 332.2.2.1.Về kim ngạch xuất khẩu 332.2.2.2.Về cơ cấu sản phẩm 362.2.2.3.Về thị trường xuất khẩu 382.3. Đánh giá chung về tình hình xuất khẩu hàng thủy sản Việt Nam sang thị trường EU 402.3.1. Những kết quả đạt được 402.3.2. Những mặt hạn chế 422.3.3. Nguyên nhân những mặt hạn chế 442.4. Một số vấn đề đặt ra đối với hoạt động xuất khẩu thuỷ sản sang thị trường EU hiện nay 45Chương 3: Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu thủy sản Việt Nam sang thị trường EU 473.1.Giải pháp về tiêu chuẩn kỹ thuật và nâng cao chất lượng sản phẩm 473.1.1. Đầu tư đổi mới công nghệ chế biến, nuôi trồng, cải tiến chất lượng và an toàn vệ sinh hàng thủy sản xuất khẩu 473.1.2. Kiểm soát chặt chẽ vấn đề dư lượng kháng sinh trong sản phẩm thủy sản xuất khẩu vào thị trường EU 493.1.3. Nâng cao nhận thức và đào tạo kỹ thuật cho người nuôi trồng và chế biến thủy sản 503.2. Giải pháp về vấn đề tạo vùng nguyên liệu cho sản phẩm thủy sản xuất khẩu 523.2.1.Chú trọng công tác quy hoạch phát triển vùng nguyên liệu 523.2.2.Tăng cường năng lực sản xuất nguyên liệu 533.2.3. Nghiên cứu và mở rộng tạo những nguồn nguyên liệu mới 543.3. Giải pháp nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu thủy sản 553.3.1. Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại sang EU 553.3.2. Tăng cường sự liên kết giữa các doanh nghiệp 56K ẾT LUẬN 58TÀI LIỆU THAM KHẢO 59

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

NỘI DUNG 4

Chương 1: Tổng quan chung về ngành thuỷ sản 4

1.1. Đặc điểm chung về ngành thuỷ sản xuất khẩu 4

1.1.1. Tận dụng lớn nguồn tài nguyên lãnh thổ quốc gia 4

1.1.2. Hoạt động xuất khẩu thủy sản mang lại hiệu quả kinh tế cao 4

1.1.3. Hoạt động sản xuất hàng thủy sản xuất khẩu mang tính chất phức tạp 5

1.1.4. Ngành thuỷ sản là một ngành nghề sản xuất mang tính chuyên nghiệp hoá 5

1.1.5. Hàng thuỷ sản là mặt hàng được ưa chuộng và có giá trị xuất khẩu cao 6

1.2. Vai trò của ngành thủy sản đối với nền kinh tế Việt Nam 6

1.2.1.Ngành Thuỷ sản là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của quốc gia 6

1.2.2.Vai trò của ngành thuỷ sản trong việc mở rộng quan hệ thương mại quốc tế 8

1.2.3.Vai trò của ngành thuỷ sản trong an ninh lương thực quốc gia, tạo việc làm, xoá đói giảm nghèo: 9

1.3.Những nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động xuất khẩu thuỷ sản 10

1.3.1. Năng lực sản xuất hàng thuỷ sản của Việt Nam 10

1.3.1.1. Điều kiện tự nhiên trong việc nuôi trồng và khai thác thuỷ sản 10

1.3.1.2. Năng lực khai thác, nuôi trồng và chế biến thuỷ sản 13

1.3.2. Hàng rào kỹ thuật của quốc gia nhập khẩu 17

1.3.3. Hệ thống luật pháp và chính sách quản lý của nhà nước 18

1.3.4. Thị hiếu của người tiêu dùng 18

1.4. Tầm quan trọng của việc đẩy mạnh xuất khẩu hàng thủy sản Việt Nam sang thị trường EU 19

Chương 2: Thực trạng xuất khẩu thuỷ sản Việt Nam sang 21

2.1. Khái quát chung về xuất khẩu thuỷ sản Việt Nam trong thời gian qua 21

2.1.1.Kim ngạch xuất khẩu thuỷ sản của Việt Nam 21

2.1.2. Cơ cấu mặt hàng xuất khẩu thuỷ sản 23

2.1.3. Thị trường xuất khẩu thuỷ sản của Việt Nam 26

2.2. Tình hình xuất khẩu thuỷ sản của Việt Nam sang thị trường EU hiện nay 28

2.2.1.Những nét chung về thị trường thuỷ sản EU 28

2.2.1.1. Tình hình xuất nhập khẩu thủy sản của EU hiện nay 28

2.2.1.2.Hệ thống tiêu thụ và xu hướng tiêu thụ 31

2.2.1.3. Một số quy định của EU đối với hoạt động nhập khẩu thủy sản 32

2.2.2. Tình hình xuất khẩu thuỷ sản của Việt Nam sang EU hiện nay 33

2.2.2.1.Về kim ngạch xuất khẩu 33

2.2.2.2.Về cơ cấu sản phẩm 36

2.2.2.3.Về thị trường xuất khẩu 38

2.3. Đánh giá chung về tình hình xuất khẩu hàng thủy sản Việt Nam sang thị trường EU 40

2.3.1. Những kết quả đạt được 40

2.3.2. Những mặt hạn chế 42

2.3.3. Nguyên nhân những mặt hạn chế 44

2.4. Một số vấn đề đặt ra đối với hoạt động xuất khẩu thuỷ sản sang thị trường EU hiện nay 45

Chương 3: Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu thủy sản Việt Nam sang thị trường EU 47

3.1.Giải pháp về tiêu chuẩn kỹ thuật và nâng cao chất lượng sản phẩm 47

3.1.1. Đầu tư đổi mới công nghệ chế biến, nuôi trồng, cải tiến chất lượng và an toàn vệ sinh hàng thủy sản xuất khẩu 47

3.1.2. Kiểm soát chặt chẽ vấn đề dư lượng kháng sinh trong sản phẩm thủy sản xuất khẩu vào thị trường EU 49

3.1.3. Nâng cao nhận thức và đào tạo kỹ thuật cho người nuôi trồng và chế biến thủy sản 50

3.2. Giải pháp về vấn đề tạo vùng nguyên liệu cho sản phẩm thủy sản xuất khẩu 52

3.2.1.Chú trọng công tác quy hoạch phát triển vùng nguyên liệu 52

3.2.2.Tăng cường năng lực sản xuất nguyên liệu 53

3.2.3. Nghiên cứu và mở rộng tạo những nguồn nguyên liệu mới 54

3.3. Giải pháp nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu thủy sản 55

3.3.1. Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại sang EU 55

3.3.2. Tăng cường sự liên kết giữa các doanh nghiệp 56

K ẾT LUẬN 58

TÀI LIỆU THAM KHẢO 59

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY