Luận văn Dãy hội tụ về điểm bất động của ánh xạ không giãn và điểm bất động chung

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN . 0

LỜI NÓI ĐẦU . 1

CHƯƠNG I . 3

KIẾN THỨC CƠ SỞ . 3

1.1. Bổ đề 1.1. 3

1.2. Không gian mêtric. . 3

Định nghĩa 1.2 .3

Bổ đề 1.3.3

Định nghĩa 1.4 .4

Định lý 1.5.4

1.3 Không gian Banach lồi đều . 6

Định nghĩa 1.6 .6

Bổ đề 1.7.6

CHƯƠNG II. 7

ĐỊNH LÝ VỀ SỰ DUY NHẤT CỦA ĐIỂM BẤT ĐỘNG CHUNG CỦA CÁC

ÁNH XẠ TƯƠNG THÍCH YẾU. 7

2.1 Các định nghĩa . 7

Định nghĩa 2.1 .7

Định nghĩa 2.2 .7

Định nghĩa 2.3 .7

Định nghĩa 2.5 .8

Định nghĩa 2.6 .8

2.2 Định lý 2.7 . 8

2.3 Định lý 2.8 . 10

2.4 Định lý 2.9 . 12

2.5 Hệ quả 2.10. 14

2.6 Hệ quả 2.11. 14

2.7 Định lý 2.12 . 152.8 Định lý 2.13 . 16

2.9 Định lý 2.14 . 17

2.10 Hệ quả 2.15. 18

2.11 Định lý 2.16 . 19

CHƯƠNG III. 23

LẬP DÃY HỘI TỤ VỀ ĐIỂM BẤT ĐỘNG HỌ N ÁNH XẠ TỰA TIỆM CẬN

KHÔNG GIÃN TRONG KHÔNG GIAN BANACH LỒI ĐỀU. 23

3.1 Các định nghĩa . 23

Định nghĩa 3.1 .23

Định nghĩa 3.2 .23

Định nghĩa 3.3 .23

Định nghĩa 3.4 .23

Định nghĩa 3.5 .24

Định nghĩa 3.6 .24

3.2 Định lý 3.7 . 24

3.3 Định lý 3.8 . 24

3.4 Định lý 3.9 . 25

3.5 Ánh xạ loại (A) . 25

3.6 Ánh xạ loại (B) . 26

3.7 Lập dãy hội tụ về điểm bất động họ ánh xạ tựa tiệm cận không giãn. 26

3.8 Bổ đề 3.10. 27

3.9 Bổ đề 3.11. 29

3.10 Định lý 3.12 . 36

3.11 Định nghĩa 3.13 . 38

3.12 Định lý 3.14 . 38

TÀI LIỆU THAM KHẢO. 40

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY