Luận văn Dạy học tri thức phương pháp cho học sinh qua chủ đề giải toán có ứng dụng đạo hàm ở lớp 12 THPT

MỤC LỤCMỞ ĐẦU 11. Lý do chọn đề tài 12. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 2 3. Giả thuyết khoa học 24. Phương pháp nghiên cứu 25. Cấu trúc luận văn 2Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 31.1 Về tri thức phương pháp và dạy học tri thức phương pháp. 31.2. Nội dung đạo hàm và ứng dụng trong chương trình toán THPT 91.3. Thực trạng dạy học giải toán có ứng dụng đạo hàm ở trường THPT và việc truyền thụ tri thức phương pháp cho học sinh 141.4. Kết luận chương 1 16Chương 2: MỘT SỐ BIỆN PHÁP TRUYỀN THỤ TRI THỨC PHưƠNG PHÁP QUA DẠY HỌC GIẢI TOÁN CÓ ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM 172.1. Định hướng sư phạm 172.2. Một số biện pháp tăng cường truyền thụ TTPP trong dạy học giải toán có ứng dụng đạo hàm. 182.3. Vận dụng các biện pháp để truyền thụ tri thức phương pháp trong dạy học giải toán có ứng dụng đạo hàm 192.4. Kết luận chương 2 61Chương 3: THỰC NGHIỆM Sư PHẠM 623.1. Mục đích và nhiệm vụ 623.2. Phân tích đánh giá kết quả thử nghiệm 743.3 Kết luận chương 3 77KẾT LUẬN 78TÀI LIỆU THAM KHẢO 79

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU 1

1. Lý do chọn đề tài 1

2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 2

3. Giả thuyết khoa học 2

4. Phương pháp nghiên cứu 2

5. Cấu trúc luận văn 2

Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 3

1.1 Về tri thức phương pháp và dạy học tri thức phương pháp. 3

1.2. Nội dung đạo hàm và ứng dụng trong chương trình toán THPT 9

1.3. Thực trạng dạy học giải toán có ứng dụng đạo hàm ở trường THPT và

việc truyền thụ tri thức phương pháp cho học sinh 14

1.4. Kết luận chương 1 16

Chương 2: MỘT SỐ BIỆN PHÁP TRUYỀN THỤ TRI THỨC PHưƠNG

PHÁP QUA DẠY HỌC GIẢI TOÁN CÓ ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM 17

2.1. Định hướng sư phạm 17

2.2. Một số biện pháp tăng cường truyền thụ TTPP trong dạy học giải toán có ứng

dụng đạo hàm. 18

2.3. Vận dụng các biện pháp để truyền thụ tri thức phương pháp trong dạy học giải

toán có ứng dụng đạo hàm 19

2.4. Kết luận chương 2 61

Chương 3: THỰC NGHIỆM Sư PHẠM 62

3.1. Mục đích và nhiệm vụ 62

3.2. Phân tích đánh giá kết quả thử nghiệm 74

3.3 Kết luận chương 3 77

KẾT LUẬN 78

TÀI LIỆU THAM KHẢO 79

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY