Luận văn Dạy học thơ đường ở trường phổ thông theo hướng tích cực

MỤC LỤC

Lời cám ơn . 2

Mục lục. 3

Danh mục bảng . 5

MỞ ĐẦU . 6

1. Lý do chọn đề tài:. 6

2. Mục đích nghiên cứu:. 6

3. Lịch sử nghiên cứu vấn đề: . 8

4. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu: . 11

5. Phương pháp nghiên cứu:. 12

6. Đóng góp mới của luận văn: . 12

7. Kết cấu của luận văn: . 13

Chương 1:

CƠ SỞ LÝ LUẬN DẠY VÀ HỌC THƠ ĐƯỜNG14 THEO HƯỚNG TÍCH

CỰC

1.1. Vài nét về thơ Đường . 14

1.1.1. Khái niệm, phân loại: . 14

1.1.2. Các quy tắc sáng tác thơ:. 14

1.2. Tính tích cực trong dạy học nói chung và trong dạy học thơ Đường: . 24

1.2.1. Tính tích cực trong dạy học:. 24

1.2.2. Tính tích cực trong dạy học thơ Đường: . 28

Chương 2: MỘT SỐ BIỆN PHÁP DẠY HỌC THƠ ĐƯỜNG

THEO HƯỚNG TÍCH CỰC

2.1. Đọc sáng tạo văn bản: . 32

2.1.1. Vấn đề đọc sáng tạo trong dạy học Văn:. 32

2.1.2. Biện pháp đọc sáng tạo các tác phẩm thơ Đường: . 34

2.2. Khảo sát, sưu tầm, so sánh các bản dịch: . 37

2.2.1. Nghệ thuật dịch thơ Đường: . 37

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY