Luận văn Dạy học bất phương trình mũ và logarit ở cấp trung học phổ thông

MỤC LỤC

Trang phụ bìa

Lời cảm ơn

Lời cam đoan

Mục lục

Danh mục các thuật ngữ viết tắt

Danh mục các bảng

MỞ ĐẦU .1

Chương 1. MỐI QUAN HỆ THỂ CHẾ ĐỐI VỚI BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ

VÀ LOGARIT .7

1.Bất phương trình mũ và logarit trong thể chế dạy học ở THPT.7

1.1. Phân tích chương trình .7

1.2.Phân tích sách giáo khoa. .9

1.2.1.Bất phương trình mũ cơ bản. .9

1.2.2.Bất phương trình mũ đơn giản.13

1.2.3.Phân tích các TCTH liên quan đến BPT mũ.15

1.2.4.Bất phương trình logarit cơ bản.42

1.2.5.Bất phương trình logarit đơn giản.45

1.2.6.Phân tích các TCTH liên quan đến BPT logarit. .46

2.Các dạng sai lầm mà HS thường gặp khi giải các bài tập BPT mũ và logarit.69

2.1. Sai lầm có tính hệ thống và có thể dự đoán trước được.69

2.1.1. Không xác định đúng TXĐ của hàm số mũ và logarit: .69

2.1.2. Học sinh không quan tâm đến TXĐ của BPT logarit. .71

2.1.3. Khi giải những bài toán BPT logarit, HS thường xuyên mắc phải các

sai lầm trong quá trình biến đổi BPT đã cho về dạng cơ bản hoặc BPT đại số

khi không tuân thủ các qui tắc tính logarit .71

2.2. Sai lầm do quan niệm .74

2.3. Sai lầm do tồn tại qui tắc hành động .76

Kết luận chương 1.78Chương 2. THỰC NGHIỆM.83

2.1. Giới thiệu thực nghiệm.83

2.2. Phân tích tiên nghiệm (a priori).84

2.3.Phân tích hậu nghiệm (a posteriori) các bài toán thực nghiệm. .97

KẾT LUẬN .104

TÀI LIỆU THAM KHẢO .107

PHỤ LỤC

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY