Luận văn Dạy đọc – hiểu văn bản tự sự (chương trình ngữ văn THPT) theo quan điểm tiếp nhận văn học

MỤC LỤC

Trang phụ bìa

Lời cam đoan

Mục lục

MỞ ĐẦU .1

Chương 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN . 10

1.1. Cơ sở lí luận . 10

1.1.1. Một số vấn đề về lí thuyết tiếp nhận . 10

1.1.2. Một số vấn đề về đọc hiểu .15

1.1.3. Đọc hiểu theo loại thể.20

1.1.4. Các phương pháp, hình thức trong quá trình dạy học . 22

1.2. Cơ sở thực tiễn .24

1.2.1. Tác phẩm tự sự trong sách giáo khoa trung học phổ thông và những yêu

cầu chuẩn kiến thức kĩ năng .24

1.2.2. Thực trạng dạy học văn bản tự sự hiện nay ở trường trung học phổthông . 32

1.2.3. Thực trạng dạy học đoạn trích .33

Chương 2. BIỆN PHÁP TỔ CHỨC DẠY HỌC ĐỌC HIỂU VĂN BẢN TỰ SỰ

Ở TRƯỜNG THPT .35

2.1. Đặc điểm loại thể của tác phẩm tự sự .35

2.1.1. Cốt truyện .35

2.1.2. Kết cấu .37

2.1.3. Nhân vật. 38

2.1.4. Ngôn ngữ.40

2.1.5. Không gian nghệ thuật .43

2.1.6. Thời gian nghệ thuật .44

2.2. Biện pháp tổ chức dạy đọc - hiểu văn bản tự sự ở trường THPT theo quan điểm

tiếp nhận văn học .45

2.2.1. Mục đích. 452.2.2. Qui trình .45

2.2.3. Một số lưu ý chung về dạy đọc hiểu văn bản tự sự. 46

2.3. Định hướng tiếp nhận đoạn trích Hạnh phúc của một tang gia. 47

2.4. Dạy đọc - hiểu đoạn trích Hạnh phúc của một tang gia .51

2.4.1. Hoạt động chuẩn bị của giáo viên . 51

2.4.2. Hoạt động chuẩn bị của học sinh – người đọc . 65

2.4.3. Hoạt động tương tác trên lớp. 66

Chương 3. THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM .70

3.1. Mục đích thực nghiệm .70

3.2. Nội dung - Yêu cầu thực nghiệm .70

3.3. Đối tượng - Thời gian thực nghiệm .71

3.4. Triển khai thực nghiệm .71

3.4.1. Giáo án thực nghiệm .71

3.4.2. Các bước tiến hành thực nghiệm .82

3.5. Đánh giá thực nghiệm .82

3.5.1. Các tiêu chí đánh giá .82

3.5.2. Phương tiện đánh giá .83

3.5.3. Phân tích kết quả thực nghiệm .83

3.5.4. Đánh giá. 87

3.5.5. Bài học kinh nghiệm .89

KẾT LUẬN . 91

TÀI LIỆU THAM KHẢO .

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY