Luận văn Đầu tư phát triển tại công ty cổ phần đầu tư và thương mại Phú Hưng: thực trạng và giải pháp

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU 1CHƯƠNG 1: THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI PHÚ HƯNG GIAI ĐOẠN 2007 – 2009 3I. Khái quát chung về Công ty CPĐT&TM Phú Hưng 31.1. Qúa trình hình thành và phát triển 31.2. Tổ chức bộ máy của Công ty 4II. Tình hình hoạt động của Công ty CPĐT&TM Phú Hưng 62.1. Đánh giá năng lực của Công ty 62.1.1. Nguồn vốn 62.1.2. Lao động 8 2.1.3. Thương hiệu 102.2. Kết quả hoạt động của Công ty 13III. Thực trạng của hoạt động đầu tư phát triển tại Công ty CPĐT&TM Phú Hưng.Giai đoạn 2007-2009 153.1. Nguồn vốn và cơ cấu vốn đầu tư cho hoạt động đầu tư phát triển của Công ty 153.1.1. Nguồn vốn đầu tư của Công ty 153.1.2. Cơ cấu vốn đầu tư cho hoạt động đầu tư phát triển 173.2. Nội dung đầu tư phát triển tại Công ty CPĐT&TM Phú Hưng trong khoảng thời gian 2007-2009 203.2.1. Đầu tư vào xây dựng cơ bản 203.2.2. Đầu tư mua sắm máy móc trang thiết bị 223.2.3. Đầu tư nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 243.2.4. Tổng hợp tình hình thực hiện vốn đầu tư phát triển theo các nội dung đầu tư tại Công ty CPĐT&TM Phú Hưng giai đoạn 2007 – 2009 31IV. Đánh giá hoạt động đầu tư phát triển tại Công ty Becamex.IDC 324.1. Những kết quả đạt được 32 4.2. Những Tồn tại và nguyên nhân 394.2.1. Những tồn tại 394.2.2. Nguyên nhân 404.3. Phân tích mô hình SWOT tại Công ty CPĐT&TM Phú Hưng 424.3.1. Điểm mạnh 424.3.2. Điểm yếu 444.3.3. Cơ hội 444.3.4. Thách Thức 45CHƯƠNG 2 : MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HOẠT ĐỘNG ĐÀU TƯ PHÁT TRIỂN TẠI CÔNG TY CPĐT&TM PHÚ HƯNG TRONG THỜI GIAN TỚI 47I. Định hướng phát triển của Công ty CPĐT&TM Phú Hưng 47II. Một số giải pháp nhằm tăng cường hoạt động đầu tư phát triển của Công ty CPĐT&TM Phú Hưng trong giai đoạn tới 482.1. Nâng cao khả năng huy động nguồn vốn 482.2. Nâng cao hiệu quả dự án của Công ty CPĐT&TM Phú Hưng trong thời gian tơi 512.2. Đầu tư phát triển nguồn nhân lực 532.4. Đầu tư nghiên cứu thị trường 542.4.1. Chủ động tìm kiếm và mở rộng thị trường 542.4.2. Giữ vững và nâng cao uy tín trong thương mại quốc tế 562.5. Đầu tư máy móc công nghệ và thiết bị sản xuất 562.6. Đầu tư vào marketting, quảng cáo 58III. Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư để nâng cao khả năng cạnh tranh của Công ty trong thời gian tới 593.1. Đề xuất với các cơ quan quản lý cấp trên: 593.2. Về phía công ty CPĐT&TM Phú Hưng 60KẾT LUẬN 62

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI PHÚ HƯNG GIAI ĐOẠN 2007 – 2009 3

I. Khái quát chung về Công ty CPĐT&TM Phú Hưng 3

1.1. Qúa trình hình thành và phát triển 3

1.2. Tổ chức bộ máy của Công ty 4

II. Tình hình hoạt động của Công ty CPĐT&TM Phú Hưng 6

2.1. Đánh giá năng lực của Công ty 6

2.1.1. Nguồn vốn 6

2.1.2. Lao động 8

2.1.3. Thương hiệu 10

2.2. Kết quả hoạt động của Công ty 13

III. Thực trạng của hoạt động đầu tư phát triển tại Công ty CPĐT&TM Phú Hưng.Giai đoạn 2007-2009 15

3.1. Nguồn vốn và cơ cấu vốn đầu tư cho hoạt động đầu tư phát triển của Công ty 15

3.1.1. Nguồn vốn đầu tư của Công ty 15

3.1.2. Cơ cấu vốn đầu tư cho hoạt động đầu tư phát triển 17

3.2. Nội dung đầu tư phát triển tại Công ty CPĐT&TM Phú Hưng trong khoảng thời gian 2007-2009 20

3.2.1. Đầu tư vào xây dựng cơ bản 20

3.2.2. Đầu tư mua sắm máy móc trang thiết bị 22

3.2.3. Đầu tư nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 24

3.2.4. Tổng hợp tình hình thực hiện vốn đầu tư phát triển theo các nội dung đầu tư tại Công ty CPĐT&TM Phú Hưng giai đoạn 2007 – 2009 31

IV. Đánh giá hoạt động đầu tư phát triển tại Công ty Becamex.IDC 32

4.1. Những kết quả đạt được 32

4.2. Những Tồn tại và nguyên nhân 39

4.2.1. Những tồn tại 39

4.2.2. Nguyên nhân 40

4.3. Phân tích mô hình SWOT tại Công ty CPĐT&TM Phú Hưng 42

4.3.1. Điểm mạnh 42

4.3.2. Điểm yếu 44

4.3.3. Cơ hội 44

4.3.4. Thách Thức 45

CHƯƠNG 2 : MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HOẠT ĐỘNG ĐÀU TƯ PHÁT TRIỂN TẠI CÔNG TY CPĐT&TM PHÚ HƯNG TRONG THỜI GIAN TỚI 47

I. Định hướng phát triển của Công ty CPĐT&TM Phú Hưng 47

II. Một số giải pháp nhằm tăng cường hoạt động đầu tư phát triển của Công ty CPĐT&TM Phú Hưng trong giai đoạn tới 48

2.1. Nâng cao khả năng huy động nguồn vốn 48

2.2. Nâng cao hiệu quả dự án của Công ty CPĐT&TM Phú Hưng trong thời gian tơi 51

2.2. Đầu tư phát triển nguồn nhân lực 53

2.4. Đầu tư nghiên cứu thị trường 54

2.4.1. Chủ động tìm kiếm và mở rộng thị trường 54

2.4.2. Giữ vững và nâng cao uy tín trong thương mại quốc tế 56

2.5. Đầu tư máy móc công nghệ và thiết bị sản xuất 56

2.6. Đầu tư vào marketting, quảng cáo 58

III. Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư để nâng cao khả năng cạnh tranh của Công ty trong thời gian tới 59

3.1. Đề xuất với các cơ quan quản lý cấp trên: 59

3.2. Về phía công ty CPĐT&TM Phú Hưng 60

KẾT LUẬN 62

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY