Luận văn Đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty cao su Việt Hàn

CHƯƠNG 2

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC

TẠI CÔNG TY CAO SU VIỆT HÀN.

2.1. TÌNH HÌNH CƠ BẢN CỦA CÔNG TY ẢNH HƯỞNG ĐẾN

CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC

2.2.1. Đặc điểm công tác tổ chức của công ty

a. Chức năng, nhiệm vụ

- Chức năng: Lĩnh vực hoạt động chính của công ty là: Trồng,

chăm sóc, khai thác, chế biến mủ cao su; mua, bán sản phẩm nguyên

liệu (mủ cao su), nguyên phụ liệu ngành công nghiệp cao su.

- Nhiệm vụ: Tổ chức quản lý sử dụng có hiệu quả và đúng mục

đích các tài sản, thiết bị, nguyên vật liệu, nguồn vốn, đất đai,

Nghiêm chỉnh chấp hành những quy định của luật pháp, thực hiện

đúng chức năng đã đăng ký; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước.

Bảo tồn và phát triển vốn đầu tư, đảm bảo an toàn lao động, an sinh

xã hội và bảo vệ môi trường; chăm lo đời sống NLĐ.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY