Luận văn Đào tạo giáo viên tiểu học về bước chuyển từ phân số như là “những phần bằng nhau rút ra từ đơn vị” đến phân số như là “thương” ở lớp 3 và lớp 4

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN . 3

MỤC LỤC . 4

PHẦN MỞ ĐẦU . 6

1. Những ghi nhận ban đầu và lợi ích của luận văn. 6

2. Mục đích nghiên cứu. 7

3. Phạm vi lí thuyết tham chiếu, giả thuyết nghiên cứu . 7

4. Phương pháp nghiên cứu. 8

5. Tổ chức của luận văn . 9

Chương 1: Mối quan hệ thể chế với phép chia và phân số trong dạy học toán ở

trường tiểu học. 10

1.1. Mở đầu. 10

1.2. Phép chia và phân số ở lởp 3 . 10

1.2.1. Phép chia ở lớp 3. 10

1.2.2. Phân số ở lớp 3. 22

1.2.3. Mối quan hệ giữa phép chia và phân số ở lớp 3 . 24

1.3. Phép chia và phân số ở lớp 4 . 24

1.3.1. Phép chia ở lớp 4 :. 24

1.3.2. Phân số ở lớp 4. 28

1.4. Kết luận . 39

Chương 2 : Mối quan hệ thể chế với phân số trong đào tạo ở Khoa Đào tạo Giáo

viên Tiểu Học – Trường CĐSP Tp. Hồ Chí Minh. 43

2.1. Mở đầu. 43

2.2. Chiến lược tổng quát đào tạo giáo viên tiểu học ỏ Trường CĐSP tp. Hồ

Chí Minh. 44

2.2.1. Đào tạo tri thức chung (Theo chương trình chung của CĐSP). 45

2.2.2. Đào tạo tri thức chuyên ngành . 45

2.2.3. Đào tạo lí thuyết nghiệp vụ sư phạm . 46

2.2.4. Đào tạo thực hành nghiệp vụ sư phạm. 475

2.3. Chiến lược đào tạo về phân số ở khoa Tiểu học, trường CĐSP Tp.HCM:.50

2.3.1. Phân số trong học phần số học. 50

2.3.2. Phân số trong học phần PPDH Toán ở trường CĐSP. 52

2.4. Những khả năng và kiến thức mà nhà đào tạo đòi hỏi ở sinh viên về đối

tượng phân số. 57

2.5. Kết luận của chương 2:. 58

Chương 3: Thực nghiệm. 61

3.1. Mở đầu. 61

3.2. Mục đích thực nghiệm . 61

3.3. Phân tích tiên nghiệm (analyse a priori). 63

3.3.1. Cơ sở xây dựng hệ thống bài toán thực nghiệm. 63

3.3.2. Các biến tình huống và giá trị tương ứng của biến. 63

3.3.3. Những chiến lược có thể . 63

3.3.4. Nội dung các bài toán được chọn (Phụ lục số 1) . 67

3.3.5. Bảng giá trị của biến đặc trưng cho các bài toán được mượn:. 68

3.3.6. Phân tích chi tiết các bài toán và những quan sát có thể. 68

3.4. Phân tích hậu nghiệm (analyse postériori) . 71

3.4.1. Ghi nhận tổng quát :. 71

3.4.2. Phân tích chi tiết. 72

3.5. Kết luận phần thực nghiệm :. 82

KẾT LUẬN CHUNG TOÀN LUẬN VĂN. 84

1. Đặc trưhg của mối quan hệ thể chế dạy học toán ở trường tiểu học với đối

tượng phân số và phép chia :. 84

2. Mối quan hệ thể chế vời đối tượng Phân số trong Thể chế Đào tạo của

Trường CĐSP :. 86

3. Thực nghiệm đã cho phép xác nhận giả thuyết đặt ra ban đầu: . 87

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY