Luận văn Đánh giá tổng hợp tổn thương ven biển quận hải an - Thành phố hải phòng nhằm định hướng quy hoạch sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên

MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2

1.1. Một số khái niệm 2

1.2. Lịch sử nghiên cứu 3

1.3. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội quận Hải An 10

1.3.1. Điều kiện tự nhiên 10

1.3.2. Điều kiện kinh tế - xã hội 14

CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 23

2.1. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 23

2.2. Phương pháp nghiên cứu 23

2.2.1. Phương pháp kế thừa 23

2.2.2. Phương pháp khảo sát thực địa 24

2.2.3. Phương pháp viễn thám và hệ thống thông tin địa lý (GIS) 24

2.2.4. Phương pháp đánh giá tổng hợp mức độ tổn thương tài nguyên, môi trường 25

CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 28

3.1. Đánh giá các yếu tố gây tổn thương ven biển khu vực quận Hải An 28

3.1.1. Nhận định các yếu tố gây tổn thương 28

3.1.2. Các yếu tố cường hóa tai biến 34

3.1.3. Phân vùng mức độ nguy hiểm do các tai biến 35

3.2. Đánh giá mật độ đối tượng bị tổn thương ven biển khu vực quận Hải An 38

3.2.1. Nhận định các đối tượng bị tổn thương 38

3.2.2. Phân vùng mật độ các đối tượng bị tổn thương 42

3.3. Đánh giá khả năng ứng phó ven biển khu vực quận Hải An 44

3.3.1. Nhận định các khả năng ứng phó 44

3.3.2. Phân vùng khả năng ứng phó 47

3.4. Đánh giá mức độ tổn thương tài nguyên, môi trường ven biển khu vực quận Hải An 50

3.5. Định hướng quy hoạch sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên 52

3.5.1. Định hướng sử dụng tài nguyên thiên nhiên 52

3.5.2. Các giải pháp thực hiện định hướng quy hoạch, sử dụng tài nguyên 55

3.5.2.1. Tăng cường hiệu lực của luật pháp, chính sách 55

3.5.2.2. Giải pháp tuyên truyền, giáo dục và nâng cao nhận thức 56

3.5.2.3. Giải pháp công trình giảm thiểu thiệt hại do tai biến 58

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 59

TÀI LIỆU THAM KHẢO 61

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY