Luận văn Đánh giá tính bền vững của du lịch nông thôn tại huyện Mai châu, tỉnh Hòa Bình

LỜI CAM ĐOAN

LỜI CẢM ƠN

MỞ ĐẦU. 1

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ TỔNG QUAN VỀ DU LỊCH NÔNG THÔN. 4

1.1. Cơ sở lý luận . 4

1.1.1. Du lịch nông thôn.4

1.1.2. Du lịch nông thôn bền vững.13

1.2. Tổng quan về du lịch nông thôn . 23

1.2.1. Trên thế giới .23

1.2.2. Ở Việt Nam .24

1.3. Giới thiệu về huyện Mai Châu và du lịch Mai Châu . 28

1.4. Sơ lược về xã Chiềng Châu, huyện Mai châu, Hòa bình. 29

1.4.1. Điều kiện tự nhiên .29

1.4.2. Điều kiện kinh tế - xã hội.31

1.4.3. Tài nguyên du lịch nông thôn xã Chiềng Châu.32

CHƯƠNG II: ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Mục tiêu nghiên cứu .

2.1.1. Mục tiêu tổng quát.

2.1.2. Mục tiêu cụ thể .

2.2. Câu hỏi nghiên cứu .

2.2.1. Về kinh tế: .

2.2.2. Về xã hội: .

2.2.3. Về môi trường: .

2.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu .

2.4. Phương pháp luận/cách tiếp cận .

2.5. Phương pháp nghiên cứu .

2.5.1. Xây dựng Hệ thống tiêu chí đánh giá tính bền vững của du lịch nông thôn

2.5.2. Phương pháp kế thừa, phân tích, tổng hợp tài liệu

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY