Luận văn Đánh giá tiềm năng năng lượng mặt trời ở Việt Nam theo số liệu quan trắc khí tượng thủy văn

Chương 1. TỔNG QUAN 3

1.1. Tổng quan về năng lượng mặt trời 3

1.1.1. Khái niệm chung 3

1.1.2. Các nghiên cứu ứng dụng năng lượng mặt trời trên thế giới 4

1.1.3. Các nghiên cứu ứng dụng năng lượng mặt trời ở Việt Nam 7

1.1.3.1. Cung cấp nước nóng bằng năng lượng mặt trời 7

1.1.3.2. Cung cấp điện bằng năng lượng mặt trời 11

1.1.3.3. Các ứng dụng khác 13

1.2. Tổng quan về các khu vực nghiên cứu 14

1.2.1. Tổng quan vùng Tây Bắc 14

1.2.2. Tổng quan vùng Việt Bắc 15

1.2.3. Tổng quan vùng Đông Bắc 15

1.2.4. Tổng quan vùng Đồng Bằng Bắc Bộ 16

1.2.5. Tổng quan vùng Bắc Trung Bộ 17

1.2.6. Tổng quan vùng Trung Trung Bộ 19

1.2.7. Tổng quan vùng Nam Trung Bộ 20

1.2.8. Tổng quan vùng Nam Bộ 21

1.2.9. Tổng quan vùng Tây Nguyên. 22

Chương 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 25

2.1. Đối tượng nghiên cứu. 25

2.1.1. Mạng lưới trạm quan trắc khí tượng 25

2.1.1.1. Tổng quát chung về quan trắc khí tượng 25

2.1.1.2. Các cơ sở phát triển mạng lưới trạm quan trắc trong quy hoạch từng giai đoạn: 26

2.1.1.3. Mạng lưới trạm quan trắc khí tượng hiện tại 29

2.1.2. Thời gian nắng 30

2.2. Phương pháp nghiên cứu 30

2.2.1. Phương pháp đo thời gian nắng 30

2.2.2. Phương pháp thu thập, chiết xuất, thống kê, tổng hợp số liệu 30

2.2.3. Phương pháp xây dựng bản đồ bằng phần mềm ArcView GIS 3.2 31

2.2.3.1. Khái niệm 31

2.2.3.2. Cấu trúc dữ liệu trong ArcView 31

2.2.3.3. Lập bản đồ 33

2.2.4. Phương pháp đánh giá tiềm năng 33

Chương 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 34

3.1. Tiềm năng năng lượng mặt trời theo từng khu vực trên lãnh thổ Việt Nam 34

3.1.1. Khu vực Tây Bắc 34

3.1.1.1. Đặc điểm phân bố nắng 34

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY