Luận văn Đánh giá tiềm năng năng lượng gió vùng biển ven bờ Việt Nam

MỞ ĐẦU . 1

1. Đặt vấn đề . 1

2. Mục tiêu của đề tài . 2

3. Nội dung nghiên cứu . 2

Chương 1 - TỔNG QUAN . 3

1.1. Tổng quan về năng lượng gió . 3

1.2. Hiện trạng phát triển điện gió trên thế giới . 3

1.2.1. Hiện trạng phát triển điện gió . 3

1.2.2. Hiện trạng phát triển điện gió ngoài khơi . 5

1.2.3. Hiện trạng phát triển công nghệ tua-bin gió . 6

1.3. Hiện trạng phát triển điện gió ở Việt Nam . 8

1.3.1. Vai trò của điện gió ở Việt Nam . 8

1.3.2. Các dự án điện gió hiện nay ở Việt nam . 11

1.3.3. Quy hoạch phát triển điện gió toàn quốc . 14

1.3.4. Một số nghiên cứu đánh giá tiềm năng năng lượng gió ở Việt Nam . 17

1.4. Tổng quan về khu vực nghiên cứu . 22

1.4.1. Đặc điểm chung . 22

1.4.2. Đặc điểm của chế độ gió . 23

Chương 2 - ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 26

2.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 26

2.2. Phương pháp nghiên cứu. 27

2.2.1. Phương pháp tính toán tốc độ gió ở các độ cao khác nhau . 27

2.2.2. Phương pháp tính toán mật độ năng lượng gió . 37

2.2.3. Phương pháp xây dựng sơ đồ phân bố tiềm năng năng lượng gió . 42

2.2.4. Phương pháp đánh giá tiềm năng năng lượng gió . 44

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY