Luận văn Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp xây dựng định mức sử dụng đất đối với công trình sự nghiệp giáo dục và đào tạo trên địa bàn huyện Tứ kỳ, tỉnh Hải Dương

LỜI CAM ĐOAN . i

LỜI CẢM ƠN. ii

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT. iii

DANH MỤC BẢNG. iv

DANH MỤC HÌNH. vi

MỤC LỤC. vii

MỞ ĐẦU .1

1. Tính cấp thiết của đề tài .1

2. Mục tiêu nghiên cứu.2

3. Nhiệm vụ nghiên cứu .2

4. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu .2

5. Phương pháp nghiên cứu.3

6. Dự kiến kết quả đạt được và ý nghĩa khoa học, thực tiễn.3

7. Cấu trúc của luận văn.4

CHưƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐẤT XÂY DỰNG CƠ SỞ GIÁO DỤC VÀ

ĐÀO TẠO .5

1.1. Khái niệm và phân loại công trình giáo dục và đào tạo.5

1.1.1. Khái niệm đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo .5

1.1.2. Phân loại đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo .6

1.1.3. Vai trò, ý nghĩa của đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo .6

1.2. Đánh giá thực trạng về sử dụng đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo.7

1.2.1. Giai đoạn trước Luật đất đai năm 2013.7

1.2.2. Giai đoạn từ năm 2013 đến nay.12

1.3. Tổng quan về định mức sử dụng đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo .17

1.3.1. Mức sử dụng đất hệ trung học phổ thông.17

1.3.2. Mức sử dụng đất hệ tiểu học.20

1.3.3. Mức sử dụng đất hệ mẫu giáo, nhà trẻ.23

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY