Luận văn Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp sinh kế bền vững cho cộng đồng ở khu bảo tồn biển vịnh Nha trang, tỉnh Khánh Hòa

Mục lục.i

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT.iv

DANH MỤC HÌNH.v

DANH MỤC BẢNG.vi

DANH MỤC BIỂU ĐỒ.vii

MỞ ĐẦU .1

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VẤN ĐỀ .5

1.1. SINH KẾ CỘNG ĐỒNG TRONG KHU BẢO TỒN BIỂN.5

1.1.1. Khu bảo tồn biển.5

1.1.2. Sinh kế và sinh kế bền vững trong KBTB .6

1.2. LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU SINH KẾ Ở CÁC KHU BẢO TỒN BIỂN .15

1.2.1. Trên thế giới .15

1.2.2. Tại Việt Nam .17

1.3. KHÁI QUÁT VỀ KHU BẢO TỒN BIỂN VỊNH NHA TRANG .18

1.3.1. Vị trí địa lý.18

1.3.2. Đặc điểm khí hậu .18

1.3.3. Đặc điểm địa chất – địa hình .20

1.3.4. Đặc điểm các yếu tố thủy lý, thủy hóa .20

1.3.5. Chất lượng môi trường.21

1.3.6. Điều kiện kinh tế - xã hội .22

1.3.7. Phân vùng chức năng trong KBTB vịnh Nha Trang .24

CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .31

2.1. CÁCH TIẾP CẬN.31

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY