Luận văn Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện hệ thống hồ sơ địa chính phục vụ công tác quản lý đất đai tại huyện Phúc thọ, thành phố Hà Nội

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU.1

1. Tính cấp thiết của đề tài:.1

2. Mục tiêu nghiên cứu: .2

3. Nhiệm vụ nghiên cứu:.2

4. Phạm vi nghiên cứu: .3

5. Phương pháp nghiên cứu: .3

6. Cấu trúc luận văn:.4

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH.5

1.1. Cơ sở lý luận về hệ thống hồ sơ địa chính.5

1.1.1 Khái niệm hệ thống hồ sơ địa chính. .5

1.1.2. Vai trò của hệ thống hồ sơ địa chính đối với quản lý nhà nước về đất đai .6

1.1.3. Các thành phần và nội dung hệ thống hồ sơ địa chính ở nước ta hiện nay .7

1.2. Tổng quan về cơ sở pháp lý xây dựng hồ sơ địa chính phục vụ quản lý đất

đai.9

1.3. Nhu cầu xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính ở nước ta và thành phố Hà Nội.12

1.3.1. Nhu cầu xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính ở nước ta .12

1.3.2. Tình hình công tác xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính ở Việt Nam và một số

nước trên thế giới.18

1.3.3. Tình hình công tác xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính trên địa bàn thành

phố Hà Nội.25

CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HỆ THỐNG HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH VÀ TÌNH

HÌNH XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐỊA CHÍNH TẠI HUYỆN PHÚC THỌ,

THÀNH PHỐ HÀ NỘI.29

2.1. Điều kiện tự nhiên và kinh tế - xã hội. .29

2.1.1. Đặc điểm điều kiện tự nhiên .29

2.1.2. Đặc điểm kinh tế - xã hội.32

2.2. Tình hình quản lý đất đai tại huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội. .34

2.2.1. Công tác đo đạc lập bản đồ địa chính, bản đồ hiện trạng sử dụng đất. .34

2.2.2. Công tác tổ chức kê khai, đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng

đất.37

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY