Luận văn Đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp quản lý, sử dụng đất nghĩa trang, nghĩa địa trên địa bàn thành phố Hà Nội

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU.1

Chương 1 - TỔNG QUAN VỀ ĐẤT NGHĨA TRANG, NGHĨA ĐỊA.5

1.1. Khái quát về đất nghĩa trang, nghĩa địa.5

1.1.1. Khái niệm đất nghĩa trang, nghĩa địa.5

1.1.2. Phân loại .6

1.1.3. Khái niệm về quản lý, sử dụng đất nghĩa trang, nghĩa địa.7

1.1.4. Nguyên tắc quản lý, sử dụng đất nghĩa trang, nghĩa địa.7

1.1.5. Nội dung quản lý Nhà nước về nghĩa trang.8

1.1.6. Các hành vi bị cấm trong quá trình quản lý, sử dụng nghĩa trang.9

1.1.7. Các nhân tố ảnh hưởng đến quản lý, sử dụng đất nghĩa trang, nghĩa địa .9

1.1.8. Vai trò của việc quản lý, sử dụng đất nghĩa trang, nghĩa địa .11

1.2. Cơ sở pháp lý cho việc quản lý, sử dụng đất nghĩa trang, nghĩa địa.12

1.2.1. Trước khi có Luật đất đai năm 2003.12

1.2.2. Từ khi có Luật đất đai 2003 đến nay .14

1.3. Những phong tục, tập quán về quản lý, sử dụng đất nghĩa trang, nghĩa địa .16

1.3.1. Ở một số nước trên thế giới .16

I.3.2. Ở Việt Nam.19

Chương 2 - THỰC TRẠNG QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT NGHĨA TRANG, NGHĨA

ĐỊA TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI.23

2.1. Khái quát đặc điểm điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của thành phố Hà Nội23

2.1.1. Điều kiện tự nhiên .23

2.1.2. Kinh tế - xã hội .26

2.1.3. Tình hình quản lý, sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hà Nội.29

2.1.4. Phong tục, tập quán của người Hà Nội trong việc tang và sử dụng đất nghĩa

trang, nghĩa địa.34

2.2. Thực trạng quản lý, sử dụng diện tích đất nghĩa trang, nghĩa địa trên địa bàn

thành phố Hà Nội. .36

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY