Luận văn Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến tài nguyên nước tỉnh hà giang và đề xuất giải pháp ứng phó

MỞ ĐẦU.1

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ BIỂU HIỆN, TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI

KHÍ HẬU VÀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH HÀ

GIANG.3

1.1. Biểu hiện và tác động của biến đổi khí hậu .3

1.1.1. Khái niệm biến đổi khí hậu và các nghiên cứu trước đây.3

1.1.2. Biểu hiện, diễn biến và xu thế diễn biến khí hậu.4

1.1.2.1. Biểu hiện khí hậu.4

1.1.2.2. Diễn biến và xu thế biến đổi khí hậu.11

1.1.2.3. Tác động của BĐKH đến nguồn nước .17

1.2. Điều kiện tự nhiên, kinh tế – xã hội tỉnh Hà Giang.18

1.2.1. Điều kiện tự nhiên.18

1.2.1.1. Vị trí địa lý .18

1.2.1.2. Địa hình, địa mạo.19

1.2.1.3. Khí hậu .20

1.2.1.4. Thủy văn .20

1.2.2. Điều kiện kinh tế - xã hội.21

1.2.2.1. Thực trạng phát triển một số ngành kinh tế .21

1.2.2.2. Tình hình xã hội .25

1.2.3. Tài nguyên thiên nhiên.27

1.2.3.1. Tài nguyên nước.27

1.2.3.2. Tài nguyên đất.28

1.2.3.3. Tài nguyên rừng.28

1.2.3.4. Tài nguyên khoáng sản.29

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY