Luận văn Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến tài nguyên nước lưu vực sông Lô

1

MỤC LỤC

MỤC LỤC .1

DANH SÁCH CÁC HÌNH.3

DANH SÁCH CÁC BẢNG .5

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT .6

A. MỞ ĐẦU .7

1. TÍNH CẤP THIẾT.7

2. MỤC TIÊU CỦA LUẬN VĂN.7

3. CÁCH TIẾP CẬN .8

4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.8

5. PHẠM VI THỰC HIỆN.9

B. NỘI DUNG LUẬN VĂN .10

CHƯƠNG I: ĐẶC ĐIỂM ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN, KINH TẾ XÃ HỘI LƯU VỰC SÔNG LÔ.10

1.1. Đặc điểm địa lý tự nhiên .10

1.1.1. Vị trí địa lý.10

1.1.2. Đặc điểm địa hình, địa mạo .10

1.1.3. Đặc điểm địa chất.12

1.1.4. Đặc điểm thảm phủ thực vật.13

1.1.5. Đặc điểm khí hậu.14

1.1.6. Đặc điểm thủy văn, chế độ thủy văn.18

1.2. Đặc điểm kinh tế xã hội.21

1.2.1. Đặc điểm dân cư – lao động.21

1.2.2. Tình hình phát triển kinh tế xã hội các tỉnh trong lưu vực sông Lô .22

CHƯƠNG II: TỔNG QUAN VỀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ CÁC KỊCH BẢN BIẾN ĐỔI KHÍ

HẬU CHO LƯU VỰC SÔNG LÔ .23

2.1. Tổng quan về BĐKH trên thế giới và ở Việt Nam.23

2.1.1. Biểu hiện của biến đổi khí hậu trên thế giới.23

2.1.2. Biểu hiện của biến đổi khí hậu ở Việt Nam .25

2.1.3. Kịch bản biến đổi khí hậu cho Việt Nam .25

2.2. Biểu hiện của biến đổi khí hậu và kịch bản biến đổi khí hậu cho lưu vực sông Lô .26

2.2.1. Biểu hiện của biến đổi khí hậu ở lưu vực sông Lô.26

2.2.2. Kịch bản biến đổi khí hậu cho lưu vực sông Lô .28

CHƯƠNG III: CÁC MÔ HÌNH SỬ DỤNG TRONG ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN

ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN TÀI NGUYÊN NƯỚC LƯU VỰC SÔNG LÔ.38

3.1. Mô hình thủy văn .38

3.1.1. Khái quát về mô hình NAM .38

3.1.2. Các thông số cơ bản của mô hình NAM.39

3.1.3. Các yếu tố chính ảnh hưởng đến kết quả mô hình .39

3.1.4. Dữ liệu đầu vào .41

3.1.5. Dữ liệu đầu ra của mô hình.42

3.1.6. Phân chia lưu vực.42

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY