Luận văn Đánh giá sự vận động của cơ lưng và cột sống ở người lao động khi nâng nhấc vật nặng bằng tay

LỜI CẢM ƠN

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC BẢNG

DANH MỤC CÁC HÌNH

MỞ ĐẦU 1

Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 3

1.1. MỘT SỐ NÉT VỀ GIẢI PHẪU-SINH LÝ CỘT SỐNG THẮT LƯNG 3

1.1.1.Vài nét tổng quát về cột sống 3

1.1.2. Một số nét về đặc điểm giải phẫu-sinh lý cột sống thắt lưng 4

1.2. GIỚI THIỆU VỀ ECGÔNÔMI 13

1.3. SƠ LƯỢC VỀ MỘT SỐ NGHIÊN CỨU TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC 16

1.3.1. Các nghiên cứu ở nước ngoài 16

1.3.2. Các nghiên cứu ở Việt Nam 19

Chương 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 22

2.1. ĐỐI TƯỢNG, ĐỊA ĐIỂM NGHIÊN CỨU 22

2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 22

2.2.1.Thiết kế nghiên cứu và nội dung nghiên cứu chính 22

2.2.2. Cỡ mẫu và cách chọn mẫu nghiên cứu 22

2.2.2.1. Cỡ mẫu và cách chọn mẫu phỏng vấn theo bộ phiếu 22

2.2.2.2. Cỡ mẫu và cách chọn mẫu cho quan sát, mô tả, phân tích về Ecgônômi 23

2.2.2.3. Cỡ mẫu và cách chọn mẫu sử dụng thiết bị giám sát sự vận động của lưng (LMM) và đo điện cơ bề mặt (EMG) 23

2.2.3. Các kỹ thuật nghiên cứu được áp dụng 23

2.2.3.1. Điều tra qua phỏng vấn 23

2.2.3.2. Quan sát, mô tả 24

2.2.3.3. Đo, đánh giá sự vận động của lưng 24

2.2.3.4. Đo, đánh giá điện cơ bề mặt 28

2.2.4. Xử lý số liệu 30

Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN 33

3.1. ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ THAO TÁC NÂNG NHẤC VẬT NẶNG TỚI CƠ LƯNG VÀ CỘT SỐNG CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG 33

3.1.1. Một số thông tin chung về đối tượng được phỏng vấn 33

3.1.2. Quá trình làm việc, đặc điểm công việc và môi trường lao động 33

3.1.3. Tình trạng rối loạn cơ xương 37

3.2. KẾT QUẢ PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ ECGONOMI VÀ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA LƯNG TẠI CÁC VỊ TRÍ LÀM VIỆC 42

3.2.1. Kết quả phân tích đánh giá tại cơ sở sản xuất gạch tuynel 42

3.2.2.Kết quả phân tích đánh giá tại cơ sở sản xuất gạch ốp lát granite 51

3.2.3. Kết quả phân tích đánh giá tại cơ sở sản xuất sứ vệ sinh 57

3.2.4. Nhận xét chung về mô hình nguy cơ rối loạn cơ xương cột sống thắt lưng ở công nhân sản xuất sứ vệ sinh, gạch granit và gạch tuynel 65

3.3. MỨC ĐỘ NGUY CƠ QUA ĐÁNH GIÁ BẰNG ĐO ĐIỆN CƠ (EMG) 68

3.3.1. So sánh giá trị do EMG của điện cực bên trái với điện cực bên phải 68

3.3.2. So sánh giá trị do EMG của điện cực ở các vị trí khác nhau 69

3.3.3. So sánh giá trị đo EMG của điện cực theo trọng lượng vật nâng 70

3.3.4. So sánh giá trị đo EMG trên các đối tượng ở các ngành nghề khác nhau 73

3.4. MỐI LIÊN QUAN GIỮA NÂNG NHẤC VẬT NẶNG VỚI ĐAU THẮT LƯNG 73

3.4.1. Ảnh hưởng của nâng nhấc đối với cơ lưng và cột sống 73

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY