Luận văn Đánh giá ô nhiễm hóa chất bảo vệ thực vật tại huyện Nghi lộc, tỉnh Nghệ An

ỤC LỤC

Trang

LỜI CAM ĐOAN .i

MỤC LỤC.iii

CÁC CHỮ VIẾT TẮT .vi

DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ.vii

MỞ ĐẦU.1

1. Tính cấp thiết của đề tài .1

2. Mục tiêu và nhiệm vụ.2

3. Phạm vi nghiên cứu.3

4. Cơ sở tài liệu thực hiện luận văn.3

Chương 1. TỔNG QUAN.4

1.1. Tổng quan về điều kiện tự nhiên – kinh tế xã hội khu vực nghiên cứu .4

1.1.1. Về điều kiện tự nhiên .4

1.1.1.1. Vị trí địa lý.4

1.1.1.2. Địa hình, địa mạo .5

1.1.1.3. Địa chất .7

1.1.1.4. Khí hậu và thời tiết.7

1.1.1.5. Thủy văn .8

1.1.2. Các nguồn tài nguyên thiên nhiên.9

1.1.2.1. Tài nguyên đất .9

1.1.2.2. Tài nguyên nước .11

1.1.2.3. Tài nguyên rừng.11

1.1.2.4. Về tài nguyên biển.12

1.1.2.5. Tài nguyên khoáng sản.12

1.1.3. Về điều kiện kinh tế - xã hội .13

1.1.3.1. Tăng trưởng kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế.13

1.1.3.2. Thực trạng phát triển kinh tế các ngành kinh tế .14

1.1.3.3. Dân số, lao động, việc làm và thu nhập.17

1.1.3.4. Thực trạng phát triển cơ sở hạ tầng .17

1.2. Tổng quan về tình hình sản xuất và sử dụng thuốc BVTV ở Việt Nam.20

1.2.1. Sự ô nhiễm hoá chất BVTV sau chiến tranh ở Việt Nam .23

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY