Luận văn Đánh giá khả năng xử lý ô nhiễm chì (pb) trong đất của một số loài thực vật tại làng nghề Đông mai, tỉnh Hưng Yên

MỞ ĐẦU .10

1. Tính cấp thiết của đề tài .10

2. Mục tiêu đề tài.11

3. Ý nghĩa đề tài .11

Chương 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU.13

1.1. Tổng quan về chì.13

1.1.1. Chì và ứng dụng của chì trong đời sống .13

1.1.2. Tác động của chì tới sức khỏe cộng đồng.14

1.2. Thực trạng ô nhiễm chì trên thế giới và Việt Nam .15

1.2.1. Thực trạng ô nhiễm chì trên thế giới.15

1.2.2. Thực trạng ô nhiễm chì tại Việt Nam.17

1.3. Các phương pháp xử lý ô nhiễm chì trong đất.22

1.3.1. Phương pháp hóa học.22

1.3.2. Phương pháp vật lý .23

1.3.3. Phương pháp sinh học:.24

1.4. Tình hình nghiên cứu và ứng dụng phương pháp xử lý đất ô nhiễm bằng thực

vật tại Việt Nam .27

1.5. Tổng quan về hai loài thực vật được chọn .29

1.5.1. Bấc nhọn.29

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY