Luận văn Đánh giá khả năng các ngân hàng thương mại cổ phần đạt mục tiêu tăng vốn điều lệ theo nghị định 141 / 2006 / NĐ - CP

LỜI CAM ĐOAN

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, TỪ VIẾT TÁT

DANH MỤC CÁC BÁNG BIỂU

DANH MỤC CÁC HÌNH VÊ, DỎ THỊ

TÓM TẢT

PHẢN MỞ ĐÀU

CHƯƠNG 1 TÓNG QUAN VÈ QUÁ TRÌNH QUY ĐỊNH VÓN PHÁP ĐỊNH ĐÓI VỚI CÁC TÓ CHÚC TÍN DỤNG TẠI VIỆT NAM VÀ MỌT SỚ NƯỚC1

1.1 Các quy định về vốn pháp định đổi với các TCTD tại Việt Nam 1

1.2 Quy định về vổn pháp định tại một sổ nước 2

CHƯƠNG 2 KHẢO SÁT THỤC TRẠNG TẢNG VÓN ĐIÈU LỆ CỦA CÁC

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CÓ PHÀN 8

2.1 Quá ttình tăng vốn của các NHTMCP trong thời gian qua 8

2.2 Ket quà từ quá trình tăng vốn vừa qua 14

CHƯƠNG 3 ĐÁNH GIÁ KHẢ NẢNG ĐẠT MỤC TIÊU CỦA NGHỊ ĐỊNH 141/2006/NĐ-CP NẢM 2010 19

3.1 Mục tiêu vốn pháp định 3.000 tỳ đồng năm 2010 19

3.1.1 Ke hoạch tãng vốn điều lệ của một số NHTMCP hiện nay 19

3.1.1.1 Phát hành cổ phần 19

3.1.1.2 Phát hành trái phiếu chuyển đổi 22

3.1.1.3 Sáp nhập và hợp nhất các NHTMCP 24

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY