Luận văn Đánh giá kết quả phẫu thuật nội soi khâu thủng ổ loét dạ dày tá tràng tại bệnh viện đa khoa trung ương Thái Nguyên

ĐẶT VẤN ĐỀ 1

Chương I 3

TỔNG QUAN 3

1.1. Sơ lược giải phẫu dạ dày 3

1.3. Dịch tễ học của biến chứng thủng ổ loét dạ dày – tá tràng 7

1.4. Giải phẫu bệnh trong thủng ổ loét dạ dày – tá tràng 9

1.5. Chẩn đoán thủng ổ loét dạ dày – tá tràng 11

1.6. Lịch sử phẫu thuật điều trị thủng dạ dày 14

1.7. Các phương pháp điều trị thủng ổ loét dạ dày – tá tràng 14

Chương II ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 29

2.1. Đối tượng nghiên cứu 29

2.2. Phương pháp nghiên cứu 29

2.3. Phương pháp phẫu thuật: 33

2.4. Phương pháp thu thập và sử lý số liệu 41

2.5. Hạn chế của đề tài 42

2.6. Đạo đức trong nghiên cứu .42

Chương III 43

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 43

3.1. Đăc điểm chung 43

3.2. Kết quả phẫu thuật 46

3.2. Một số yếu tố ảnh hưởng tới kết quả phẫu thuật 53

Chương IV 57

BÀN LUẬN 57

4.1. Kết quả phẫu thuật 57

4.2. Một số yếu tố ảnh hưởng tới kết quả phẫu thuật 75

Chương V 79

KẾT LUẬN 79

5.1. Kết quả phẫu thuật nội soi điều trị thủng ổ loét dạ dày – tá tràng. 79

5.2. Một số yếu tố kỹ thuật ảnh hưởng tới kết quả phẫu thuật điều trị thủng ổ loét dạ dày – tá tràng: 80

KHUYẾN NGHỊ 81

TÀI LIỆU THAM KHẢO 82

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY