Luận văn Đánh giá kết quả học tập môn phương pháp giảng dạy tự nhiên – xã hội bằng trắc nghiệm khách quan

MỤC LỤC

1 TQUY ƯỚC TRÌNH BÀY1 T .I

1 TBẢNG CHỮ VIẾT TẮT1 T.II

1 TMỤC LỤC1 T. III

1 TMỞ ĐẦU1 T .1

1 T1. Lý do chọn đề tài1 T . 1

1 T2. Lịch sử vấn đề nghiên cứu1 T. 2

1 T3. Mục đích, khách thể, đối tượng, phạm vi nghiên cứu1 T . 4

1 T4. Giả thuyết khoa học1 T . 5

1 T5. Nhiệm vụ nghiên cứu1 T . 5

1 T6. Phương pháp nghiên cứu1 T. 6

1 T7. Các đóng góp của luận văn1 T. 6

1 T8. Cấu trúc của luận văn1 T. 7

1 TCHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN1 T . 8

1 T1. Đánh giá kết quả học tập1 T. 8

1 T1.1. Khái niệm về đánh giá1 T . 8

1 T1.2. Đánh giá trong công tác quản lý giáo dục1 T . 8

1 T1.3. Khái niệm về đánh giá KQHT1 T. 8

1 T1.4. Cấu trúc của đánh giá KQHT1 T . 9

1 T2. Mục tiêu dạy học – cơ sở của đánh giá kết quả học tập1 T . 11

1 T2.1. Mục tiêu dạy học1 T. 11

1 T2.2. Quan hệ giữa mục tiêu dạy học và đánh giá kết quả học tập.1 T. 12

1 T2.3. Các hệ thống phân loại MTDH1 T. 12

1 T2.4. Tiêu chí đánh giá và công cụ đo lường1 T. 14

1 T2.5. Quy trình thực hiện đánh giá kết quả học tập1 T. 16

1 T3. Trắc nghiệm khách quan trong đánh giá kết quả học tập1 T . 17

1 T3.1. Các phương pháp đánh giá kết quả học tập1 T. 17

1 T3.2. Sơ lược lịch sử hình thành và phát triển của trắc nghiệm1 T . 18

1 T3.3. Việc áp dụng TN trong ĐGKQHT tại một số nước trên thế giới1 T. 20IV

1 T3.4. Trắc nghiệm tự luận hay khách quan1 T. 21

1 T3.5. Đặc điểm cơ bản của trắc nghiệm1 T. 22

1 T3.6. Độ khó câu và bài trắc nghiệm1 T . 25

1 T3.7. Độ phân cách của câu trắc nghiệm1 T . 27

1 T3.8. Một số hình thức trắc nghiệm thông dụng1 T. 28

1 T4. Các cơ sở để tìm hiểu môn phương pháp dạy TN-XH1 T . 37

1 T4.1. Đặc điểm giảng dạy đại học1 T. 37

1 T4.2. Các mục tiêu đào tạo1 T. 37

1 T4.3. Môn TN -XH trong chương trình giáo dục tiểu học1 T. 39

1 TCHƯƠNG 2 : NGHIÊN CỨU THỬ NGHIỆM1 T.42

1 T1. Tìm hiểu nội dung môn phương pháp dạy TN-XH1 T. 42

1 T1.1. Đặc điểm môn học1 T. 42

1 T1.2. Mục tiêu dạy học1 T. 42

1 T1.3. Yêu cầu nhận thức1 T . 43

1 T1.4. Phân tích các MTDH của môn PP dạy TN-XH1 T. 43

1 T2. Dàn bài trắc nghiệm môn phương pháp dạy TN-XH1 T. 46

1 T3. Soạn thảo câu hỏi trắc nghiệm môn PP dạy TN-XH1 T . 47

1 T4. Thử nghiệm1 T. 48

1 T4.1. Mục đích thử nghiệm1 T. 48

1 T4.2. Xử lý dữ liệu1 T. 48

1 T5. Kết quả thử nghiệm1 T. 49

1 T5.1. Kết quả thử nghiệm lần 11 T. 49

1 T5.2. Kết quả thử nghiệm lần 21 T. 55

1 T5.3. Nhận xét thử nghiệm lần 2:1 T. 56

1 TKẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ1 T .57

1 T1. Kết luận1 T. 57

1 T1.1. Đánh giá KQHT bằng TNKQ1 T. 57V

1 T1.2. Xây dựng dàn bài trắc nghiệm nhiều lựa chọn1 T. 57

1 T1.3. Soạn thảo các câu hỏi trắc nghiệm nhiều lựa chọn:1 T. 58

1 T1.4. Kết quả thử nghiệm1 T. 58

1 T2. Kiến nghị1 T. 59

1 T2.1. Đối với người làm công tác QLGD1 T . 59

1 T2.2. Đối với CBGD bộ môn PP dạy TN - XH1 T . 59

1 T2.3. Đối với người ra đề thi bằng TNKQ1 T. 59

1 T2.4. Đối với bộ phận chịu trách nhiệm tổ chức thi cử1 T . 60

1 TTÀI LIỆU THAM KHẢO1 T .61

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY