Luận văn Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh theo cơ chế quản lý vốn tập trung tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quảng Trị

Lời cam đoan i

Lời cảm ơn ii

Tóm lược luận văn iii

Danh mục các chử viết tắt và ký hiệu iv

Danh mục các bảng biểu v

Danh mục các biểu đồ, sơ đồ, hình vii

Mục lục ix

Phần I: Mở đầu 1

Phần II: Nội dung và kết quả nghiên cứu 4

Chương 1: Những vấn đề cơ bản về hoạt động kinh doanh và cơ chế 4

quản lý vốn tập trung của các ngân hàng thương mại

1.1 Ngân hàng thương mại 4

1.1.1 Khái niệm và chức năng của Ngân hàng thương mại 4

1.1.1.1 Khái niệm ngân hàng thương mại 4

1.1.1.2 Chức năng của ngân hàng thương mại 4

1.1.2 Hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại 5

1.2 Cơ chế quản lý vốn của các ngân hàng thương mại 6

1.2.1 Cơ chế quản lý vốn phân tán 6

1.2.1.1 Khái niệm 6

1.2.1.2 Nguyên tắc thực hiện của cơ chế quản lý vốn phân tán 6

1.2.1.3 Hạn chế và tồn tại của cơ chế quản lý vốn phân tán 7

1.2.2 Cơ chế quản lý vốn tập trung 8

1.2.2.1 Khái niệm 8

1.2.2.2 Mục đích thực hiện Cơ chế Quản lý vốn tập trung 8

1.2.2.3 Nguyên tắc thực hiện Cơ chế Quản lý vốn tập trung 9

Trường Đại học Kinh tế Huế

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY