Luận văn Đánh giá hiện trạng vai trò của báo chí trong việc nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu cho nông dân ven biển đồng bằng Sông Hồng

LỜI CẢM ƠN.iv

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT.v

DANH MỤC CÁC BẢNG.vi

1. Lý do lựa chọn đề tài .7

2. Mục tiêu nghiên cứu .10

2.1 Mục tiêu tổng quát.10

2.2 Mục tiêu cụ thể .10

3. Đối tượng, khách thể và phạm vi nghiên cứu.10

3.1 Đối tượng nghiên cứu.10

3.2 Khách thể nghiên cứu.10

3.3 Phạm vi nghiên cứu .10

4.1 Vấn đề nghiên cứu.11

4.2 Giả thuyết nghiên cứu.11

5. Khung lý thuyết, phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu.12

5.2 Phương pháp nghiên cứu .13

PHẦN NÔỊ DUNG .18

CHƯƠNG I. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU.18

1.1 Các nghiên cứu ở nước ngoài .18

1.2 Các nghiên cứu ở trong nước.20

CHƯƠNG II. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI. Error! Bookmark not

defined.

2.1 Cơ sở lý luận.

2.1.1 Các khái niệm cơ bản sử dụng trong đề tài .

2.1.2 Các lý thuyết áp dụng trong đề tài.

2.2 Cơ sở thực tiễn của Luận văn .

2.3 Mô tả vắn tắt về địa bàn nghiên cứu.

2.3.1 Đồng bằng sông Hồng .

2.3.2 Tóm tắt thông tin các huyện thuộc địa bàn nghiên cứu.

2.3.3 Tóm tắt thông tin các xã thuộc địa bàn nghiên cứu.

CHƯƠNG III. THỰC TRẠNG BÁO CHÍ ĐƯA TIN VỀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU .

3.1 Tần suất thông tin về BĐKH trên báo chí .

3.1.1 Tần suất xuất hiện chủ đề về BĐKH trên các báo .

3.1.2 Tần suất xuất hiện chủ đề về BĐKH trên các báoThái Bình, Hải Phòng, Nam Điṇh .

3.2 Bối cảnh đưa tin về BĐKH.

3.3 Hình thức thông tin về BĐKH.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY