Luận văn Đánh giá hiện trạng và đề xuất một số biện pháp bảo tồn đa dạng sinh học Hồ Tây, Hà Nội

LỜI CẢM ƠN i

DANH MỤC VIẾT TẮT iv

DANH MỤC BẢNG v

ĐẶT VẤN ĐỀ 1

Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 3

1.1. Tổng quan về Đa dạng sinh học 3

1.1.1. Khái niệm về đa dạng sinh học 3

1.1.2. Chỉ số Đa dạng sinh học 4

1.1.3. Các phương pháp bảo tồn 7

1.1.4. Đa dạng loài thủy vực nước ngọt nội địa Việt Nam 8

1.2. Tổng quan về Hệ sinh thái Hồ Tây 9

1.2.1. Điều kiện tự nhiên của Hồ Tây 9

1.2.2. Khu hệ động thực vật ở Hồ Tây 10

1.2.3. Điều kiện kinh tế - xã hội của khu vực Hồ Tây 12

1.2.4. Tổng quan một số công trình nghiên cứu về Hồ Tây 13

Chương 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 18

2.1. Đối tượng nghiên cứu 18

2.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu 19

2.3. Phương pháp nghiên cứu 21

2.3.1. Phương pháp kế thừa, thống kê, phân tích, tổng hợp và đánh giá 21

2.3.2. Phương pháp thực nghiệm 21

2.3.3. Phương pháp khảo sát thực địa 21

3.2.4. Phương pháp tính chỉ số đa dạng sinh học 26

2.3.5.Phương pháp phân tích mẫu nước 27

2.3.6.Phương pháp nuôi trồng cây thủy sinh trong phòng thí nghiệm. 27

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY