Luận văn Đánh giá hiện trạng môi trường đất, nước tại một số làng nghề trên địa bàn tỉnh Bắc ninh và đề xuất giải pháp giảm thiểu ô nhiễm

Mở đầu 1

Chương 1. Tổng quan vấn đề nghiên cứu 3

1.1. Một số khái niệm về làng nghề 3

1.2. Tổng quan làng nghề Việt Nam 3

1.2.1. Lịch sử phát triển làng nghề Việt Nam 3

1.2.2. Hiện trạng môi trường làng nghề Việt Nam 7

1.2.3. Ảnh hưởng của ô nhiễm môi trường làng nghề đến sức khỏe cộng đồng, kinh tế - xã hội 9

1.2.4. Những tồn tại trong quá trình phát triển làng nghề tác động đến môi trường 11

1.3. Tổng quan làng nghề Bắc Ninh 13

Chương 2. Đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu 18

2.1. Đối tượng nghiên cứu 18

2.2. Nội dung nghiên cứu 18

2.3. Phương pháp nghiên cứu 18

2.3.1. Phương pháp thu thập và phân tích tài liệu thứ cấp 18

2.3.2. Phương pháp lấy mẫu hiện trường, phân tích phòng thí nghiệm 18

2.3.3. Phương pháp đánh giá chất lượng môi trường đất, nước theo TCMT 19

Chương 3. Kết quả nghiên cứu 21

3.1. Hiện trạng môi trường đất, nước tại một số làng nghề trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh 21

3.1.1. Tình hình sản xuất và vấn đề môi trường đất, nước ở làng nghề sắt thép Đa Hội 21

3.1.1.1. Hiện trạng sản xuất 21

3.1.1.2. Hiện trạng môi trường 24

3.1.2. Tình hình sản xuất và vấn đề môi trường đất, nước ở làng nghề đúc nhôm chì Văn Môn 27

3.1.2.1. Hiện trạng sản xuất 27

3.1.2.2. Hiện trạng môi trường 28

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY