Luận văn Đánh giá đặc điểm ô nhiễm dư lượng chất diệt cỏ/đioxin và khả năng phân hủy sinh học tại khu vực ô nhiễm tây sân bay biên hòa tỉnh Đồng Nai

Trang phụ bìa

Lời cảm ơn

Mục lục

Danh mục các bảng biểu, hình vẽ

Bảng ký hiệu các chữ viết tắt

Trang

MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU

1.1. Dioxin, đặc điểm tính chất của dioxin và các chất tương tự 4

1.1.1. Các đặc điểm lý, hóa học của dioxin 4

1.1.1.1. Dioxin có độ bền cao 5

1.1.1.2. Dioxin ái mỡ và kỵ nước 6

1.1.1.3. Tính bền vững hoá học 6

1.1.1.4. Tính bền nhiệt 6

1.1.1.5. Thời gian bán huỷ của dioxin 7

1.1.2. Nguồn gốc và khối lượng dioxin do chiến tranh hoá học để lại ở Nam Việt Nam 8

1.1.3. Đặc điểm ô nhiễm dioxin ở sân bay Biên Hòa, Đà Nẵng và Phù Cát 8

1.1.3.1. Ô nhiễm chất diệt cỏ/dioxin ở sân bay Biên Hòa 8

1.1.3.2. Tình trạng ô nhiễm chất diệt cỏ/dioxin ở sân bay Đà Nẵng 9

1.1.3.3. Tình trạng ô nhiễm chất diệt cỏ/dioxin ở sân bay Phù Cát 11

1.2. Một số đặc tính của chất diệt cỏ 2,4-D và 2,4,5-T 16

1.3. Phân hủy sinh học chất diệt cỏ 2,4-D và 2,4,5-T 17

1.3.1. Phân hủy sinh học hiếu khí 2,4-D và 2,4,5-T 17

1.3.2. Các cụm gene tham gia phân hủy 2,4-D 18

1.3.3. Enzyme 2,4-dichlorophenoxyacetate/α-ketoglutarate dioxygenease 19

1.3.4. Các enzyme monooxygenease tham gia quá trình phân hủy chất diệt cỏ 2,4,5-T và 2,4-D 20

1.3.5. Các nghiên cứu về phân hủy sinh học 2,4-D và 2,4,5-T ở Việt Nam 22

1.4. Chuyển hóa, phân hủy sinh học dioxin và các chất tương tự 24

1.4.1. Phân hủy hiếu khí sinh học dioxin và các hợp chất tương tự dioxin bởi vi khuẩn 24

1.4.1.1. Phân hủy hiếu khí sinh học dioxin và dibenzofuran không chứa clo 25

1.4.1.2. Phân hủy dioxin và dibenzofuran bởi oxy hóa kép vị trí bên 25

1.4.1.3. Phân hủy dioxin và các hợp chất tương tự dioxin bởi oxy hóa kép vị trí góc 26

1.4.1.4. Phân hủy sinh học các hợp chất dioxin và dibenzofuran chứa clo 28

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY