Luận văn Đánh giá công nghệ của một số hệ thống xử lý nước thải bệnh viện ở Hà nội và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả

LỜI CẢM ƠN.i

MỤC LỤC. ii

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ CÁI VIẾT TẮT.iv

DANH MỤC CÁC BẢNG .v

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ .vi

MỞ ĐẦU .1

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN .3

1.1. Nước thải bệnh viện.3

1.1.1. Nguồn gây ô nhiễm nước thải bệnh viện.3

1.1.2. Tải lượng nước thải .4

1.1.3. Đặc điểm ô nhiễm nước thải bệnh viện.7

1.2. Xử lý nước thải bệnh viện.12

1.2.1. Hệ thống thu gom, thoát nước thải .12

1.2.2. Hệ thống xử lý nước thải .13

1.2.3. Phương pháp xử lý nước thải.16

1.2.3.1. Một số phương pháp xử lý nước thải bệnh viện trên thế giới.16

1.2.3.2. Một số phương pháp xử lý nước thải bệnh viện áp dụng ở Việt Nam.18

1.3. Đánh giá công nghệ áp dụng trong xử lý nước thải .26

1.3.1. Tổng quan chung về đánh giá công nghệ môi trường .26

1.3.2. Hiện trạng đánh giá công nghệ môi trường trên thế giới và Việt Nam.28

1.3.3. Nội dung đánh giá công nghệ môi trường.30

CHƯƠNG 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .32

2.1. Đối tượng nghiên cứu.32

2.2. Phương pháp nghiên cứu .33

CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN .36

3.1. Kết quả điều tra khảo sát hiện trạng hệ thống xử lý thải bệnh viện .36

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY