Luận văn Đánh giá ảnh hưởng môi trường của việc thu hồi đất tại quận Tây Hồ, Hà Nội

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU 1

Chương 1 - TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 4

1.1. Khái quát hệ thống pháp luật đất đai của Việt Nam về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, TĐC 4

1.1.1 Những văn bản pháp quy của Nhà nước về đất đai 4

1.1.2 Một số văn bản về bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng 7

1.2.Tổng quan về quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội . 2

1.2.1. Điều kiện tự nhiên 22

1.2.2. Các nguồn tài nguyên 26

1.2.3. Đặc điểm kinh tế - xã hội 29

Chương 2 - ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 30

2.1. Đối tượng nghiên cứu 30

2.2. Nội dung nghiên cứu 30

2.3. Phương pháp nghiên cứu. 30

Chương 3 - KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 33

3.1. Hiện trạng sử dụng đất: 33

3.1.1. Hiện trạng sử dụng các loại đất trên địa bàn Quận Tây Hồ 33

3.1.2. Biến động các loại đất 37

3.2. Đánh giá thực trạng giá đất phục vụ thu hồi đất, bồi thường, TĐC 47

3.3. Tác động của việc thu hồi đất đến môi trường tự nhiên và môi trường xã hội 50

3.3.1. Đối với môi trường tự nhiên 50

3.3.2 Tác động đến môi trường xã hội 62

3.4. Phân tích ảnh hưởng của việc thu hồi đất đến việc chuyển đổi nghề nghiệp của người dân 63

3.5. Đánh giá hiệu quả kinh tế của việc thu hồi đất đến đến môi trường đầu tư của doanh nghiệp 63

3.6. Đề xuất một số giải pháp hoàn thiện chính sách pháp luật đất đai về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, TĐC 63

3.6.1. Giải pháp xác định giá đất phục vụ bồi thường, hỗ trợ, TĐC 63

3.6.2. Giải pháp sửa đổi, bổ sung các quy định trong thu hồi đất, đền bù, hỗ trợ, TĐC 63

3.6.3. Giải pháp tăng hiệu quả triển khai thực tế 63

KẾT LUẬN 63

KIẾN NGHỊ .81

TÀI LIỆU THAM KHẢO 83

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY